Samospráva

VZN č.6/2004 O určení školských obvodov a určení povinnej školskej dochádzky v základných školách v závislosti od trvalého bydliska (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 18.5.2004 | Aktualizácia: 16.4.2020
Nastavenia cookies