Samospráva

VZN č. 1/2004 O spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia za poskytovanú opatrovateľskú službu (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 2.2.2004 | Aktualizácia: 16.4.2020
Nastavenia cookies