Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenia - neplatnéVšeobecne záväzné nariadenia - neplatné
Názov Dátum Príloha
VZN č. 2/2006 O miestnych daniach (neplatné)25.2.2006
VZN č. 1/2006 O symboloch mesta Stará Turá a ich používaní (neplatné)24.2.2006
VZN č.10/2005 Povodňový plán záchranných prác mesta Stará Turá (neplatné)15.12.2005
VZN č. 9/2005 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Stará Turá (neplatné)1.12.2005
VZN č. 7/2005 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta (neplatné)29.11.2005
VZN č. 6/2005 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné)29.10.2005
VZN č. 5/2005 O vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov a plagátov k vykonaniu referenda (neplatné)28.10.2005
VZN č. 4/2005 Poriadok pre pohrebiská a prevádzkový poriadok Domu smútku Stará Turá (neplatné) 24.6.2005
VZN č. 3/2005 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné)23.6.2005
VZN č. 2/2005 O podmienkach usmerňovania ekonomických činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá (neplatné)26.2.2005
VZN č. 1/2005 O podmienkach usmerňovania ekonomických činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá (neplatné)25.2.2005
VZN č. 18/2004 O určení školského obvodu a spoločných školských obvodov (neplatné)18.12.2004
VZN č. 17/2004 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (neplatné)17.12.2004
VZN č. 16/2004 O miestnych daniach (neplatné)16.12.2004
VZN č. 15/2004 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta (neplatné)15.12.2004
VZN č. 14/2004 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné)6.12.2004
VZN č. 13/2004 O podmienkach usmerňovania ekonomických činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá (neplatné)11.11.2004
VZN č. 12/2004 O určení školského obvodu a spoločných školských obvodov (neplatné)29.10.2004
VZN č. 11/2004 O symboloch mesta Stará Turá a ich používaní (neplatné)30.6.2004
VZN č. 10/2004 O podmienkach usmerňovania ekonomických činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá (neplatné)29.6.2004
Nastavenia cookies