Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenia - neplatné

Všeobecne záväzné nariadenia - neplatné
Názov Dátum
VZN č. 5/2004 O podmienkach usmerňovania ekonomických činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá (neplatné) 03.05.2004
VZN č. 3/2004 O nakladaní s odpadmi - novela (neplatné) 26.02.2004
VZN č. 2/2004 O spôsobe určenia úhrady za bývanie a starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby (neplatné) 03.02.2004
VZN č. 1/2004 O spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia za poskytovanú opatrovateľskú službu (neplatné) 02.02.2004
VZN č. 10/2003 Poriadok pre pohrebiská a Prevádzkový poriadok Domu smútku Stará Turá (neplatné) 12.12.2003
VZN č. 9/2003 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností v meste Stará Turá (neplatné) 27.11.2003
VZN č. 8/2003 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné) 25.11.2003
VZN č. 7/2003 Požiarny poriadok mesta Stará Turá (neplatné) 24.10.2003
VZN č.6/2003 O podmienkach usmerňovania ekonomických činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá (neplatné) 23.10.2003
VZN č. 5/2003 O podmienkach usmerňovania ekonomických činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá (neplatné) 22.08.2003
VZN č. 4/2003 O podmienkach usmerňovania ekonomických činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá (neplatné) 25.06.2003
VZN č. 3/2003 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné) 24.06.2003
VZN č. 2/2003 O spôsobe určenia úhrady za bývanie a starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby (neplatné) 25.04.2003
VZN č. 1/2003 O spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu (neplatné) 27.02.2003
VZN č. 10/2002 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností v meste Stará Turá (neplatné) 11.11.2002
VZN č. 9/2002 O podmienkach držania psov (zrušené) 26.10.2002
VZN č. 8/2002 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné) 25.10.2002
VZN č. 7/2002 O miestnych poplatkoch (neplatné) 03.10.2002
VZN č. 6/2002 o určení školských obvodov a regulácii povinnej školskej dochádzky v základných školách v závislosti od trvalého bydliska žiaka (neplatné) 23.08.2002
VZN č. 5/2002 O podmienkach usmerňovania ekonomických činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá (neplatné) 28.06.2002