Samospráva

VZN č. 17/2004 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 17.12.2004 | Aktualizácia: 16.4.2020
Nastavenia cookies