Samospráva

VZN č. 4/2005 Poriadok pre pohrebiská a prevádzkový poriadok Domu smútku Stará Turá (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 24.6.2005 | Aktualizácia: 16.4.2020
Nastavenia cookies