Samospráva

VZN č. 6/2006 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 1.3.2006 | Aktualizácia: 16.4.2020
Nastavenia cookies