Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenia - neplatné

Všeobecne záväzné nariadenia - neplatné
Názov Dátum
VZN č. 5/1991 O verejných kultúrnych podujatiach (neplatné) 30.05.1991
Nastavenia cookies