Samospráva

VZN č. 2/2001 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 22.6.2001 | Aktualizácia: 15.4.2020
Nastavenia cookies