Samospráva

VZN č. 10/2003 Poriadok pre pohrebiská a Prevádzkový poriadok Domu smútku Stará Turá (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 12.12.2003 | Aktualizácia: 16.4.2020
Nastavenia cookies