Samospráva

VZN č. 8/2009 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území Mesta Stará Turá (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 15.12.2009 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies