Občan vybavuje

Terénna opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba sa poskytuje občanom, ktorí sú odkázaní na pomoci pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách (napr. osobná hygiena, pomoc pri stravovaní, obliekaní, nákup potravín, bežné upratovanie, kontakt so spoločenským a kultúrnym prostredím, sprievod k lekárovi, výber liekov a iné). Žiadosť o opatrovateľskú službu musí občan podať písomne – „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ na oddelení školstva a sociálnych vecí MsÚ.

Prílohami k žiadosti sú:

  • posudok a rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu
  • príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb
  • "Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálne služby“

 

Následne poskytovateľ opatrovateľskej služby s fyzickou osobou, ktorá je odkázaná na opatrovateľskú službu uzavrie „Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby“ a začne opatrovateľskú službu vykonávať.  Je rozhodnutím odkázanej fyzickej osoby aké si zvolí jednotlivé úkony a v akom rozsahu, max. však v rozsahu hodín odkázanosti.

Túto službu vykonávajú terénne opatrovateľky v domácnosti klientov v pracovných dňoch. V rámci opatrovateľskej služby je podľa požiadavky odkázaných občanov zabezpečovaný rozvoz obedov.

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 7.4.2020 | Aktualizácia: 13.10.2023
Nastavenia cookies