Občan vybavuje

Smernica č. 2/2022 o podrobnostiach evidencie žiadostí a určovania poradia pri poskytovaní alebo pri zabezpečení poskytovania sociálnej služby občanom s trvalým pobytom na území mesta Stará Tu

Nastavenia cookies