Občan vybavuje

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a jednorazová výpomoc v náhlej núdzi.

Podmienky poskytovania jednorazových dávok sú upravené v Smernici č. 3/2020, ktorá je v prílohe: jednorazová dávka v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. Jednorazová výpomoc v náhlej núdzi . Jednorazová výpomoc v náhlej núdzi je určená v prípade náhleho alebo nepredvídaného nedostatku príjmov .
Publikované: 30.3.2021 | Aktualizácia: 30.1.2023
Nastavenia cookies