Občan vybavuje

Územný plán mesta Stará Turá - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Do podkladov možno nahliadnuť na Mestkom úrade v Starej Turej, odd.výstavby, ÚP a ŽP na Ul. Družstevnej č. 2 (Dom štátnej správy) prízemie č.miest.109-stále pracovisko úradu denne od 7,00 hod. do 11,30 hod. a od.12,30 hod. do 15,00 hod. (pondelok až štvrtoka) a od 7,00 hod. do 11,30 hod. a od.12,30hod. do 14,00hod. (piatok).

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 12.8.2009 | Aktualizácia: 5.7.2020
Nastavenia cookies