Občan vybavuje

Rozlúčili sme sa - rok 2016


Stavk k 18.1.2016:

 • Štefan Mikulček
 • Pavol Bielčik
 • Mária Ježová
 • Marie Bridová
 • Šimon Medňanský
 • Pavlína Lašáková 


Stav k 16.2.2016:

 • Ing. Ľudmila Cibulková
 • Jaroslav Novomestský
 • Dušan Višnovský
 • Emília Alušicová
 • Margita Frnová
 • Ján Dynžík
 • Oľga Potfajová
 • Jana Bunová
 • Ivan Vrtoch
 • Magdaléna Vagačová

 
Stav k 15.3.2016:

 • Jozefa Juríková
 • Anna Bunová
 • Michal Václavek
 • Ľubomír Bunčiak
 • Milan Kuhajda


Stav k 15.4.2016:

 • Štefan Lacko
 • Michal Hučko
 • Ján Vrkoč


Stav k 16.5.2016:

 • Božena Dychová
 • Anna Sekerková
 • Anna Vráblová
 • JUDr. Stanislav Masár
 • Jaroslav Valena
 • Jozef Šteso
 • Ján Skúpy 


Stav k 16.6.2016:

 • Daniel Sadloň
 • Gustav Dycha
 • Ľuboslav Naď
 • Jaroslav Pilát
 • Anna Bunová
 • Ľudmila Stančíková


Stav k 15.7.2016:

 • Anna Bielčiková
 • Štefan Jurík
 • Pavel Nedorost
 • Štefan Páločný
 • Emília Kučerová
 • Milan Valach
 • Ladislav Príbiš
 • Alžbeta Drahošová
 • Emil Madro
 • Lýdia Durcová


Stav k 15.8.2016:

 • Lýdia Durcová
 • Anna Michalcová
 • Stanislava Gajdošová
 • Ing. Dušan Pastorek
 • Viera Trksiaková
 • Oľga Idesová
 • Petr Roháček
 • Michal Slavka


Stav k 19.9.2016:

 • Branislav Belák
 • Ján Zálešák
 • Anna Podhradská
 • Magdaléna Hvožďarová
 • Vlasta Filáčková
 • Ľudmila Pitlíková
 • Terézia Zaňátová


Stav k 20.10.2016:

 • Ambroz Samek
 • Kristina Príbišová
 • Ľudmila Lukáčová
 • Mária Fecková
 • Božena Cibulková
 • Anton Arbet
 • Marian Jankovič
 • Vladimír Durec
 • Anna Zálešáková
 • Adela Klementovičová
 • Dušan Ježo 


Stav k 15.11.2016:

 • Mária Dzurová
 • Elena Hanicová
 • Anna Bunčáková
 • Mária Galbavá
 • Mária Biesiková
 • Klára Dvončová
 • Dušan Magál


Stav k 14.12.2016:

 • Miroslav Michalec
 • Ing. Milan Stančík
 • Oľga Hudcovicová
 • Marian Samek
 • Vladislav Samek
 • Milan Cibulka
 • Ing. Jana Naďová
 • Ján Kollár

Mesto Stará Turá, Publikované: 14.12.2016