Školstvo

Začiatok školského roka v SOŠ Stará Turá
11.9.2015

Začiatok školského roka v SOŠ Stará Turá

Po letnom dvojmesačnom oddychu žiaci základných a stredných škôl zasadli opäť do školských lavíc. V stredu 2. 9. 2015 sa na nádvorí SOŠ Stará Turá po slovenskej hymne žiakom i pedagógom prihovoril riaditeľ školy Ing. Milan Duroška.


Učíme sa zážitkovo - Veľká noc
21.4.2015

Učíme sa zážitkovo - Veľká noc

Veľkonočný triedny trh spojený s ukážkou rôznych jarných zvykov pre mladších spolužiakov a návšteva Gazdovského dvora priblížili deťom zvyky a tradície Veľkej noci.


ZENIT
12.3.2015

ZENIT

V dňoch 3. a 4. februára 2015 sa v Trenčíne uskutočnil 31. ročník celoštátnej súťaže ZENIT. V kategórii elektronika súťažiacich čakala teoretická a praktická časť.


Vďaka Vám rodáci spod Veľkej Javoriny
11.2.2015

Vďaka Vám rodáci spod Veľkej Javoriny

V malebnom mestečku Stará Turá, ležiaceho v lone prírody Bielych Karpát žijú a študujú TRETIACI tamojšej školy.


Pastelkami k pomoci tým, čo to potrebujú
14.1.2015

Pastelkami k pomoci tým, čo to potrebujú

Všetci vieme, že pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú, je veľmi dôležitá vec. Hľadáme rôzne cesty, ako na to. Deti výtvarného odboru ZUŠ v Starej Turej podávajú pomocné ruky svojim menej šťastným rovesníkom, prostredníctvom výtvarných aktivít v humanitárnej organizácii „ Na vlastných nohách“.


Vyber si svoje povolanie
10.12.2014

Vyber si svoje povolanie

Žiaci výtvarného odboru zo ZUŠ navštívili sklárke mesto Lednické Rovne vďaka projektu, ktorý bol finančne podporený nadáciou ŽIVOT a Rodičovskou radou pri ZUŠ v Starej Turej.


Základná škola oslavovala hneď niekoľko výročí
24.3.2014

Základná škola oslavovala hneď niekoľko výročí

Dňa 20. marca 2014 sa v Dome kultúry Javorina v Starej Turej konala slávnostná akadémia Základnej školy pri príležitosti 20. výročia otvorenia budovy ZŠ na Hurbanovej ulici a viac ako 50. výročia dokončenia výstavby pavilónovej školy na Komenského ulici.


Banka TRETINKA
11.2.2014

Banka TRETINKA

Vďaka Nadácii Život v triede 3.A majú banku, do ktorej si deti ukladajú svoje nazberané "ORUE".


Deň otvorených dverí v ZUŠ Stará Turá
11.2.2014

Deň otvorených dverí v ZUŠ Stará Turá

Dňa 28. januára 2014 sa predškoláci z 1. triedy materskej školy na Komenského ulici v Starej Turej zúčastnili Dňa otvorených dverí v ZUŠ Stará Turá.


Malí umelci zo ZUŠ v Starej Turej preberali veľké ocenenia na Kubánskom veľvyslanectve
28.10.2013

Malí umelci zo ZUŠ v Starej Turej preberali veľké ocenenia na Kubánskom veľvyslanectve

Tak ako po minulé roky i tento rok Veľvyslanectvo kubánskej republiky na Slovensku a Spoločnosť priateľov Kuby, usporiadalo 28.09.2013 celoslovenskú výtvarno –literárnu súťaž: „Naši národní buditelia Ľudovít Štúr a Chosé Martí.“