Menu

Polytechnická súťaž v elektronike pre žiakov základných škôl

Polytechnická súťaž v elektronike pre žiakov základných škôl Autor:SOŠ Stará Turá

Vo štvrtok 23. februára 2017 sa v priestoroch Strenej odbornej školy v Starej Turej konal prvý ročník polytechnickej súťaže v elektronike pre žiakov základných škôl. Zúčastnilo sa ho 12 žiakov zo siedmich škôl trenčianskeho kraja, medzi ktorými bolo aj jedno dievča. Hlavným organizátorom súťaže bolo Krajské centrum voľného času v Trenčíne a realizátorom Stredná odborná škola v Starej Turej. Súťažiacich privítali riaditeľ Strednej odbornej školy v Starej Turej Ing. Milan Duroška a riaditeľka Krajského centra voľného času PaedDr. Renáta Bieliková. Prihovorila sa im aj Ing. Eva Žernovičová, vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Súťažiaci najskôr napísali jednoduchý test, potom ich čakala praktická práca. V rámci nej dostali plošný spoj a technickú dokumentáciu výrobku – reklamného blikača s LED diódou. Ich úlohou bolo plošný spoj zarovnať pilníkom, ojamkovať diery na súčiastky, vyvŕtať ich a podľa schémy zapojenia plošný spoj osadiť súčiastkami a zaspájkovať ich. Pri práci na nich dohliadali a malými radami pomáhali študenti usporiadateľskej školy. Na koniec každý predviedol funkčnosť svojho výrobku, ktorý si potom súťažiaci mohli odniesť domov aj s drobnými darčekmi od strednej odbornej školy v Starej Turej.

Teoretické otázky aj praktickú prácu vytvorili odborní učitelia školy v spolupráci so študentmi. Títo učitelia potom tvorili aj odbornú hodnotiacu komisiu, ktorá úlohy hodnotila.

Výsledky súťaže vyhlásili v popoludňajších hodinách členovia hodnotiacej komisie, riaditeľ Strednej odbornej školy v Starej Turej Ing. Milan Duroška a riaditeľka Krajského centra voľného času PaedDr. Renáta Bieliková, ktorí víťazom aj odovzdali diplomy a ďalšie odmeny.

Víťazom súťaže sa stal Martin Valo zo Základnej školy kapitána Nálepku v Novom Meste nad Váhom, druhé miesto obsadil Matúš Hrušovský zo Spojenej školy svätého Jozefa v Novom Meste nad Váhom a na treťom mieste skončil Radoslav Petlák zo Základnej školy s materskou školou Košeca.

Veríme, že aj takéto súťaže pomôžu k väčšiemu záujmu žiakov základných škôl o štúdium technických odborov na stredných odborných školách, ktorých je momentálne na trhu práce veľký nedostatok – povedali okrem iného organizátori súťaže.

 

SOŠ Stará Turá, Publikované: 14.3.2017