Koncert pedagógov Základnej umeleckej školy

Dňa  14.03.2017  pedagógovia Základnej umeleckej školy v Starej Turej usporiadali v poradí druhý koncert vážnej hudby, pod názvom „Od baroka po súčasnosť“, ktorý  sa niesol v duchu sólových a komorných výstupov.

Koncert bol nielenže zastúpený skladateľmi od 17. storočia po súčasnosť, ale aj zmesou nástrojov v rôznych podobách a náladách. Na úvod zaznela skladba Sonáta vespertina pre dve trúbky so sprievodom klavíra. Majestátny spev z diel P. I. Čajkovského a Sergeja Rachmaninova vystriedali elegické tóny klarinetu a ľúbezná melódia flauty z diel francúzskych skladateľov z prelomu 19. a 20. storočia. Klasická gitara bola reprezentovaná troma charakterovo odlišnými časťami súčasného brazílskeho skladateľa. Na záver zaznel rozporuplný dialóg dvoch fláut s hromžiacim sprievodom klavíra.

Poslucháči si mali možnosť vypočuť nielen príjemné plynutie hudby a tónov, ale aj napätie, neočakávané striedanie nálad a farieb, ktoré opäť vyústilo do súzvuku.

Boli sme poctení vysokou návštevnosťou Vás, ctení hostia, za čo Vám touto cestou ďakujeme. Dúfame, že nám zachováte svoju priazeň a tešíme sa na ďalšie spoločné objavovanie doposiaľ „nevypovedaných“ tónov.

ZUŠ Stará Turá, Publikované: 22.3.2017
Nastavenia cookies