Menu

Prvý polrok na SOŠ Stará Turá – bilancujeme spoločenské projekty a aktivity

Čas rýchlo plynie, ani v škole neplatia výnimky. Prvý polrok školského roku je za nami, známky sú uzavreté, výpisy rozdané, klasifikácia zhodnotená . Je čas na krátke obzretie sa späť, na ďalšie aktivity a projekty, ktoré sme v škole realizovali.  

Dôležitou súčasťou študentského života v škole okrem vzdelávania by mal byť aj na technickej škole výchova: k občianstvu, spoločenskému uvedomeniu, solidarita, porozumenie a ľudskosť by mali byť vlastnosťou každého z nás.

Zapájanie do dobrovoľníckych činností napríklad prostredníctvom rôznych zbierok môže u žiakov posilňovať tieto hodnoty.  Preto sme sa aj tento rok zapojili do viacerých zbierok. Prvou bola BIELA PASTELKA. Zbierku pripravila pani učiteľka Kaňová s pomocou žiakov 4.A a 4.G triedy. Zorganizovali sme ju nielen na škole, ale aj medzi verejnosťou v Starej Turej. Podarilo sa vyzberať sumu 248, 15 eur, ktoré boli odoslané na účet Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Využili sme možnosť zapojiť sa do zbierky "Okuliare pre Afriku".  Kde sa zbierali staršie, nepoužívané dioptrické okuliare, ktoré pomôžu deťom v Afrike k lepšiemu zraku

V piatok 11.11.2016 sme v sebe opäť našli ľudskosť - zapojili sme sa do celonárodnej zbierky Hodina deťom. Tentokrát pomáhali pri zbierke naši prváci, ktorí sú aktívne zapojení aj v Euroscole. Za pomoc pri organizácii sa musíme poďakovať 12 žiakom 1.GE triedy, ktorí v 4 členných dobrovoľníckych tímoch zbierku realizovali nielen v škole ale aj v rámci nášho mesta .

Celkovo podarilo sa nám vyzberať 192,28 eur, ktoré boli odoslané na účet Nadácie pre deti Slovenska.

V rámci kampane" Červená stužka" sme si 1.decembra pripli na znak solidarity s chorými na HIV/AIDS červené stužky. Celý týždeň sme sa na hodinách etiky a občianskej náuky venovali tejto téme- premietli sme žiakom filmy: Anjeli a Príbehy anjelov o deťoch chorých a zomierajúcich na AIDS, poučili sme prednáškou v rámci prevencie ako sa toto ochorenie prenáša a ako neprenáša, ako je na tom Slovenská republika v počte chorých na HIV/AIDS. Napriek nepriazni počasia sa nám 1. decembra podarilo vytvoriť i " živú červenú stužku". Za pomoc pri tvorbe nástenky i rozdávaní červených stužiek ďakujem žiakom 2.GE triedy. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí v rámci zbierok prispeli, pani učiteľke aj žiakom, ktorí zbierku uskutočnili.

Zaujímavým projektom bola súťaž o Európskej únii Euroscola 2016. Zapojili sme sa z viacerých dôvodov: na škole sa podobný spoločensky orientovaný projekt ešte nerealizovali, zaujímavé pre žiakov boli aj témy, o ktorých sa síce učia v škole, ale na hodinách sa preberajú skôr fakty a nie je priestor na diskusiu o názoroch a otázkach, ktoré žiakov zaujímajú. Na stretnutiach sme diskutovali s politológom pánom Struhárom, europoslancom pánom Mikolášikom a predsedom TSK pánom Baškom, získali sme ďalšie vedomosti o fungovaní EÚ, akým spôsobom sa prijímajú rozhodnutia v EP, a aké ťažké je niekedy dosiahnuť dohodu medzi všetkými členskými krajinami.

Dňa 9.11. sme sa stretli na videokonferencii s europoslancom pánom Miroslavom Mikolášikom. Internet nám umožnil preklenúť vzdialenosť medzi Starou Turou a Bruselom. Pán poslanec sa nám bližšie predstavil a potom nám priblížil prácu v Európskom parlamente, spôsob rokovania a prijímania rozhodnutí. Pripravil nám aj milé prekvapenie, kedy nás pozdravila pani Helen Cassaday, britská vedkyňa z Univerzity v Nottinghame, ktorá bola na návšteve u pána Mikolášika v ramci programu MEPs-scientis pairing scheme. Pani profesorka ocenila úroveň angličtiny našich žiakov, ktorí s ňou komunikovali práve v tomto jazyku. Zaujímavým pokračovaním bola beseda a debata o EÚ s pánom Struhárom z katedry politológie Trenčianskej univerzity. Beseda bola súčasťou projektu Ministerstva zahraničných veci a európskych záležitostí, ktorý sa zaoberá otázkami európskej integrácie, súčasnými problémami Európskej únie a slovenského predsedníctva v Rade EU. Hlavná téma besedy bola: „Potrebujeme viac alebo menej Európskej únie? V čom viac a v čom menej“.  Na besede sa zúčastnili tretiaci a štvrtáci a mohli prísť aj ostatní žiaci, každý kto mal záujem.

Záverom nášho projektu Euroscola bola debata s pánom Jaroslavom Baškom, predsedom TSK a poslancom Národnej rady SR.  Počas viac ako dvoj-hodinovej prednášky sa predseda TSK Jaroslav Baška venoval témam ako Predsedníctvo SR v Rade EÚ, migrácia a trh práce, utečenecká kríza či vplyv EÚ na regionálnu politiku. Besedy o EÚ sa zúčastnila aj vedúca Odboru školstva a kultúry na Úrade TSK Daniela Hilčíková. Do prípravy a realizácie aktivít projektu sa postupne zapojilo spolu 35 žiakov zo všetkých ročníkov a 5 učiteľov. O projekte boli informovaní všetci žiaci a učitelia školy prostredníctvom školského rozhlasu, nástenky k projektu, školskej FB stránky. Rodičia a verejnosť mohla získať informácie z našej školskej stránky na FB.

V súčasnosti rezonujú v spoločnosti tolerancie a porozumenia. Naši druháci si vypočuli prednášku a diskutovali o téme, ktorá stále rezonuje v spoločnosti - holokaust. Je treba sa poučiť z minulosti. Naše pozvanie prijal pán Martin Hunčár z Bratislavy, priblížil žiakom nielen fakty o holokauste, ktoré poznajú z hodín dejepisu a občianskej náuky, ale vtiahol nás histórie. Spoločne sme sa zamysleli nad historickými súvislosťami holokaustu, prečo k tomu došlo, či sa dalo tomu predísť. Beseda  nadviazala na návštevu žiakov v Osvienčime. Prišli sme, videli, ... slová sú zbytočné, zostali v nás pocity. Otázky, ako toto dokázal urobiť človek  a ako to tí ľudia mohli prežiť.  Vážme si čo máme, teplo, domov, mier. Život v slobode nie je samozrejmosťou. Nesmieme byť ľahostajní k dianiu okolo nás. Každý si musíme uvedomiť svoj diel „občianskej“ zodpovednosti!