Školstvo

Najúspešnejšia SOŠ v Trenčianskom kraji vo vedomostných súťažiach je opäť  zo Starej Turej
23.9.2013

Najúspešnejšia SOŠ v Trenčianskom kraji vo vedomostných súťažiach je opäť zo Starej Turej

Stredná odborná škola v Starej Turej získala za školský rok 2012-2013 Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu školu v kategórii stredných odborných škôl (1. miesto) vo vedomostných súťažiach.


Európske solárne dni na Starej Turej
27.5.2013

Európske solárne dni na Starej Turej

Aj Stredná odborná škola na Športovej ulici 675 v Starej Turej sa rovnako ako veľa iných škôl a organizácií zapojila do projektu Európske solárne dni 2013, ktorú organizuje Slovak RE Agency a ďalší partneri.


SOŠ Stará Turá žala úspechy na výstave Mladý tvorca 2013 v Nitre
27.5.2013

SOŠ Stará Turá žala úspechy na výstave Mladý tvorca 2013 v Nitre

V dňoch 18. – 20. apríla 2013 sa konal 21. ročník celoslovenskej prezentačnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl s názvom „Mladý tvorca 2013“, ktorá sa uskutočnila v areáli Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik.


Výtvarníci zo ZUŠ Stará Turá úspešní v Senici!
4.2.2013

Výtvarníci zo ZUŠ Stará Turá úspešní v Senici!

Aká bude Európa 2013? Pod týmto názvom vyhlásilo Informačné centrum EUROPE DIRECT Senica už štvrtý ročník výtvarnej súťaže, ktorej cieľom bolo navrhnúť námet na vreckový kalendárik Europe Direct Senica na rok 2013.


Zápis detí do základnej školy a základnej umeleckej školy
22.1.2013

Zápis detí do základnej školy a základnej umeleckej školy

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ bude v dňoch 6. a 7. februára 2013 v budove na Ul. J. A. Komenského v I. pavilóne v čase od 13.00 do 16.30 hod. V rovnakom termíne sa uskutoční zápis detí do prípravných ročníkov ZUŠ, v hudobnom a tanečnom odbore. Zápis výtvarného odboru ZUŠ sa uskutoční 13. februára 2012 v budove ZUŠ o 16.00 hodine.


Vyznamenanie majstra OV SOŠ Stará Turá
15.5.2012

Vyznamenanie majstra OV SOŠ Stará Turá

Pri príležitosti sviatku svätého Floriána - patróna hasičov bol ocenený vysokým vyznamenaním - RADOM SV. FLORIÁNA a Pozdravným listom prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany dlhoročný člen DPO a tiež náš dlhoročný spolupracovník p. Bc. Pavol Macúch.


Súťaž  ENERSOL SK
15.5.2012

Súťaž ENERSOL SK

V dňoch 12. – 13.apríla 2012 sa v priestoroch SOŠ Senica pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky konal 2. ročník celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl ENERSOL SK - využitie alternatívnych zdrojov energie.


Projekt „Spoločné vzdelávanie pre budúcnosť"
14.3.2012

Projekt „Spoločné vzdelávanie pre budúcnosť"

Stredná odborná škola v Starej Turej je zapojená do projektu „Spoločné vzdelávanie pre budúcnosť“ so SOŠ Strážnice v rámci programu Cezhraničnej spolupráce. Projekt je zameraný na zvýšenie kvality vzdelávania v strojárskych odboroch, ktoré sú v našom regióne momentálne najžiadanejšie.


Športový deň v ZŠ
6.6.2011

Športový deň v ZŠ

Pri príležitosti dňa detí zorganizovala ZŠ v Starej Turej pre svojich žiakov športový deň. Mestský štadión a mestská športová hala sa zaplnili deťmi druhého stupňa.


Týždeň úspechov  SOŠ Stará Turá
8.4.2011

Týždeň úspechov SOŠ Stará Turá

Číslo 13 znamenalo šťastie pre študentov i pracovníkov SOŠ Stará Turá.
13. kalendárny týždeň (28. 3. – 1. 4. 2011) im priniesol celý rad úspechov.