Menu

Memoriál Prof. Dušana Drienskeho

Memoriál Prof. Dušana Drienskeho Foto:SOŠ Stará Turá

V stredu 18. novembra 2015 sa v Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom žiaci SOŠ Stará Turá zúčastnili Memoriálu Prof. Dušana Drienskeho, ktorý sa konal pod hlavičkou Informačnej spoločnosti pre výchovu a vzdelávanie, člena Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností. Memoriál bol spomienkovou slávnosťou a seminárom o živote a diele prof. Ing. Dušana Drienskeho, CSc, ktorý bol zakladateľom inžinierskej pedagogiky v Československu a pripravil mnoho inžinierov, technikov na učiteľské povolanie. 

Na tomto fóre bola udelená Cena Dušana Drienskeho aj Štefanovi Schindlerovi, žiakovi našej školy. Aj keď je ešte len „druhák“ odboru Informačné a sieťové technológie, jeho vedomosti, práca a úspechy v technických oblastiach a súťažiach sú nie len výbornou reklamou školy a jeho samotného, ale hlavne ocenenie a povzbudenie do ďalšej tvorivej práce.

 

SOŠ Stará Turá, Publikované: 27.11.2015