Školstvo


Zápis do Základnej umeleckej školy v Starej Turej
16.6.2020

Zápis do Základnej umeleckej školy v Starej Turej

V zmysle rozhodnutia ministra školstva v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, sa na štúdium v HUDOBNOM, VÝTVARNOM, TANEČNOM a LITERÁRNO-DRAMATICKOM ODBORE podávajú prihlášky...


Harmonogram prevádzky škôl a školských zariadení do 30.6.2020
12.6.2020

Harmonogram prevádzky škôl a školských zariadení do 30.6.2020

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu a číslo: 2020/12033:2-A2110 a rozhodnutia z 9. júna 2020 číslo: 2020/12614:1-A2110a v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR Mesto Stará Turá ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v spolupráci s riaditeľmi a vzhľadom na miestne podmienky- personálne a materiálne rozhodlo o prevádzke jednotlivých škôl nasledovne:


Úspechy žiakov SOŠ Stará Turá na súťažiach ENERSOL
10.5.2019

Úspechy žiakov SOŠ Stará Turá na súťažiach ENERSOL

Súťaž ENERSOL SK prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl a podporuje cieľavedomú prácu s nimi v oblastiach ochrany prírody, šetrenia energií, obnoviteľných zdrojov energie a ich aplikácie a propagáciu.


Najvyššie rezortné vyznamenanie – Pamätný list sv. Gorazda pre žiaka SOŠ
10.12.2018

Najvyššie rezortné vyznamenanie – Pamätný list sv. Gorazda pre žiaka SOŠ

Pamätné listy svätého Gorazda, najvyššie ocenenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre žiakov a študentov, si za svoje úspechy v medzinárodných predmetových olympiádach či športových súťažiach prevzala tridsiatka študentov z celého Slovenska z rúk štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka.


Ocenenia a významné úspechy SOŠ Stará Turá
22.11.2018

Ocenenia a významné úspechy SOŠ Stará Turá

SOŠ Stará Turá už desiatky rokov organizuje krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti v trenčianskom kraji.


Žiačky tanečného odboru ZUŠ Stará Turá vicemajsterkami sveta!!!
12.6.2018

Žiačky tanečného odboru ZUŠ Stará Turá vicemajsterkami sveta!!!

Na začiatku to bol len sen, túžba..., tanečný sen žiakov a pani učiteľky zo ZUŠ, zúčastniť sa, čo sa týka tanca niečoho naozaj veľkého.


Významné úspechy SOŠ Stará Turá
4.6.2018

Významné úspechy SOŠ Stará Turá

V mesiacoch apríl a máj 2018 žiaci ani učitelia SOŠ Stará Turá nezaháľali a opäť sa okrem bežnej výučby a praxe (v škole i firmách) zúčastňovali mnohých aktivít – súťaží, prezentácií a výstav, kde zožali aj viaceré významné úspechy.


Študenti SOŠ Stará Turá v rámci projektu Euroscola na návšteve Európskeho parlamentu v Štrasburgu
11.12.2017

Študenti SOŠ Stará Turá v rámci projektu Euroscola na návšteve Európskeho parlamentu v Štrasburgu

SOŠ Stará Turá je odborná škola, ktorá žiakov pripravuje v technických odboroch. Dôležitou súčasťou študentského života v škole ale je aj výchova. Jednou zo mnohých aktivít v tejto oblasti bolo zapojenie žiakov školy do projektu Euroscola 2017.


Najúspešnejšia SOŠ v Trenčianskom kraji vo vedomostných súťažiach je zo Starej Turej
2.11.2017

Najúspešnejšia SOŠ v Trenčianskom kraji vo vedomostných súťažiach je zo Starej Turej

Stredná odborná škola v Starej Turej získala za školský rok 2016 - 2017 prvé miesto medzi strednými odbornými školami a je najúspešnejšou školou v kategórii stredných odborných škôl (1. miesto) vo vedomostných súťažiach (pred SPŠ Dubnica nad Váhom a SPŠ Nové Mesto nad Váhom).