Školstvo

Slávnostný zápis do 1. ročníka ZŠ
24.2.2023

Slávnostný zápis do 1. ročníka ZŠ

Milí rodičia a budúci prváci srdečne Vás pozývame na slávnostný zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v dňoch 12. a 13.4.2023.


Murálna maľba v SOŠ Stará Turá
2.12.2022

Murálna maľba v SOŠ Stará Turá

Po oprave školy (výmena okien, zateplenie a oprava fasády) a rekonštrukcii školskej jedálne pokračovali ďalšie rekonštrukčné práce a skrášľovanie priestorov SOŠ Stará Turá ďalej.


Úspechy žiakov SOŠ Stará Turá vo vedomostných súťažiach
10.3.2021

Úspechy žiakov SOŠ Stará Turá vo vedomostných súťažiach

Už takmer pred rokom opustili žiaci školské lavice a v súvislosti s pandémiou COVID-19 sme si vyskúšali dištančné vzdelávanie. Okrem bežnej výučby sa však do on-line "exilu" museli uchýliť aj vedomostné súťaže žiakov.


Priestory SOŠ Stará Turá prešli rekonštrukciou
10.3.2021

Priestory SOŠ Stará Turá prešli rekonštrukciou

V našej škole sme si vedomí toho, že aby sa študenti v nej cítili dobre, je dôležité poskytnúť im priestor, kde budú môcť príjemne tráviť nielen čas práce a štúdia, ale aj čas prestávok i čas mimo vyučovania.


Pozrite si záznam z Vianočného koncertu ZUŠ
21.12.2020

Pozrite si záznam z Vianočného koncertu ZUŠ

Prinášame Vám Vianočný koncert žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy Stará Turá prostredníctvom nahratého záznamu na youtube.Harmonogram prevádzky škôl a školských zariadení do 30.6.2020
12.6.2020

Harmonogram prevádzky škôl a školských zariadení do 30.6.2020

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu a číslo: 2020/12033:2-A2110 a rozhodnutia z 9. júna 2020 číslo: 2020/12614:1-A2110a v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR Mesto Stará Turá ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v spolupráci s riaditeľmi a vzhľadom na miestne podmienky- personálne a materiálne rozhodlo o prevádzke jednotlivých škôl nasledovne:


Úspechy žiakov SOŠ Stará Turá na súťažiach ENERSOL
10.5.2019

Úspechy žiakov SOŠ Stará Turá na súťažiach ENERSOL

Súťaž ENERSOL SK prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl a podporuje cieľavedomú prácu s nimi v oblastiach ochrany prírody, šetrenia energií, obnoviteľných zdrojov energie a ich aplikácie a propagáciu.


Najvyššie rezortné vyznamenanie – Pamätný list sv. Gorazda pre žiaka SOŠ
10.12.2018

Najvyššie rezortné vyznamenanie – Pamätný list sv. Gorazda pre žiaka SOŠ

Pamätné listy svätého Gorazda, najvyššie ocenenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre žiakov a študentov, si za svoje úspechy v medzinárodných predmetových olympiádach či športových súťažiach prevzala tridsiatka študentov z celého Slovenska z rúk štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka.


Ocenenia a významné úspechy SOŠ Stará Turá
22.11.2018

Ocenenia a významné úspechy SOŠ Stará Turá

SOŠ Stará Turá už desiatky rokov organizuje krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti v trenčianskom kraji.

Nastavenia cookies