Pastelkami k pomoci tým, čo to potrebujú

 Všetci vieme, že pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú, je veľmi dôležitá vec. Hľadáme rôzne cesty, ako na to. Deti výtvarného odboru ZUŠ v Starej Turej podávajú pomocné ruky svojim menej šťastným rovesníkom, prostredníctvom výtvarných aktivít v humanitárnej organizácii „ Na vlastných nohách“.

            V tejto mierovej detskej organizácii, ktorú založila Nórka českého pôvodu pani Běla Gran  Jensen,  pracujú už od r. 1993, kedy Mgr. Miroslava Lacová poslala  ich prvé výtvarné dielka  do Nórska. Deti maľovali originály vianočných pozdravov, ktoré si objednávali renomované svetové firmy a priemyslové giganty. Finančné  prostriedky získané ich predajom boli použité na nákup lekárskych prístrojov, sanitiek do českých a slovenských nemocníc. Staroturianske deti odovzdali novorodeneckému oddeleniu trenčianskej nemocnice inkubátor, ktorý „vykreslili“ v hodnote 700 tisíc KČ, a tak pomohli svojou tvorivou prácou i deťom v našom regióne.

            Každoročne  v predvianočnom čase boli účastníkmi  slávnostného  koncertu na Žofíne, či v Pražskej Lucerne, kde najaktívnejším deťom a učiteľom prišiel poďakovať vtedajší patrón „Stonožky“, Václav Havel. V súčasnosti prevzalo patronát nad  hnutím Arcibiskupstvo pražské, s ktorým spolupracuje na medzinárodných výtvarno-literárnych projektoch, zameraných na históriu.

            Posledný  projekt bol vyhlásený  k  670. výročiu  položenia základného kameňa katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Prahe. Úspešne sa doň zapojili aj talentované deti výtvarného odboru ZUŠ, ktoré boli spolu s ich p. učiteľkou Mgr. Miroslavou Lacovou pozvané do katedrály sv. Víta na „stonožkovú omšu“, ktorá bola súčasťou osláv výročia katedrály a do Arcibiskupského paláca, kde kardinál Dominik Duka OP odovzdal ocenenia víťazom výtvarno-literárnej súťaže. Ocenené  práce boli v mesiaci december a január vystavené v kláštore sv. Anežky Českej, kde nechýbala ani práca:

 Jána Martáka, ktorému bola udelená Hlavná cena poroty a

Martiny  Markušovej, ktorá získala Cenu Běly Gran Jensen.

Ocenenia za vynikajúce práce získali tiež : Lucia Vaňová, Alexander Bies, Dobroslava Pribišová, Vladimíra Vávrová, Patrice Tomisová  a Kristína Knapová.

So „Stonožkou“ v súčasnosti spolupracujú stovky škôl v Čechách, na Slovensku, Rakúsku, Nemecku, Poľsku, Nórsku či Kanade. Priority hnutia v poskytovaní pomoci  sa obrátili predovšetkým na oblasti postihnuté vojnami. Hnutie tak zahájilo svoju spoluprácu s Generálnym štábom AČR, Ministerstvom obrany ČR a vojakmi mierových misií.

Deti výtvarného odboru ZUŠ počas 21 ročnej spolupráce s hnutím dostali veľa ďakovných listov a pozvaní od významných osobností. Je pre nich veľkou motiváciou, keď ich obrázok nezostane v anonymite, ale dostane ho konkrétna osoba. Nečakajú však uznanie. Budú rásť s pocitmi, že nielen chceli pomôcť, ale aj niečo vykonali.

  www.stonozka.org          

ZUŠ Stará Turá, Publikované: 14.1.2015
Nastavenia cookies