Ocenenia pre ZUŠ z „Výtvarnej Myjavy“

Je veľmi dôležité poznať históriu, tradície, zaujímavosti a krásy svojho regiónu, ktoré nám pripomínajú náš pôvod. Mesto Myjava, si ku koncu roka 2016 pripomenulo 430. výročie prvej písomnej zmienky a 40. výročie úmrtia akademického maliara Štefana Bednára. Pri tejto príležitosti Slovenské národné múzeum a Múzeum Slovenských národných rád usporiadali 1. ročník regionálnej výtvarnej súťaže detskej výtvarnej tvorby s názvom „Výtvarná Myjava“ na tému Myjava a jej zaujímavosti. Úvodný ročník výtvarnej súťaže predstavil svojou témou kopaničiarsky región prostredníctvom mesta Myjava, pričom bol veľkým prínosom k tvorivosti a prezentácii detskej výtvarnej tvorby. Z celkového počtu 88 zaregistrovaných výtvarných prác získali ocenenia vo všetkých súťažných kategóriách aj talentovaní žiaci zo Základnej umeleckej školy v Starej Turej, pod vedením Mgr. Miroslavy Lacovej a Mgr. Oľgy Medňanskej. V prvej kategórii- deti do 7 rokov bola ocenená Kristína Nešťáková (7 rokov), v druhej kategórii- deti od 8 do 12 rokov získali umiestnenia Eva Bezáková (11 rokov) a Zuzana Naďová (12 rokov) a v poslednej kategórii- deti od 13 do 18 rokov bola ocenená Kristína Hrubá (13 rokov). K víťazným prácam žiakov majú možnosť vzhliadnuť návštevníci Múzea Slovenských národných rád v Myjave.

Srdečne gratulujeme.

ZUŠ Stará Turá, Publikované: 30.1.2017
Nastavenia cookies