Poďakovanie za poskytnutie finančnej podpory Kopaničiarskemu regiónu s miestnou akčnou skupinou v rámci Grantového programu "Podporujeme akčných"

Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať Kopaničiarskemu regiónu a Rade rodičov pri ZUŠ Stará Turá, ktorí nám pomohli finančne zabezpečiť projekt na kúpu obuvi ku krojom pre členov FS Turanček. Vďaka ich finančnému príspevku boli zakúpené balerinky pre dievčatá a 2 krojové chlapčenské čižmy, ktoré napomáhajú k dotváraniu atmosféry na vystúpeniach FS Turanček a pomáhajú šíriť folklórnu tradíciu nášho regiónu a našich predkov.

ZUŠ Stará Turá, Publikované: 28.9.2016
Nastavenia cookies