Samospráva

Mesto12.6.2019

Dočasné uzatvorenie detašovaného pracoviska Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Turej

Vzhľadom na skutočnosť, že budova Domu štátnej správy v Starej Turej, v ktorej sídli aj detašované pracovisko Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom, je v rekonštrukcii, oznamujeme klientom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že budova štátnej správy so sídlom Družstevná 2, Stará Turá bude z technických príčin od 12.06.2019 – 30.09.2019 uzatvorená.