Kultúra

Vyšli ďalšie knihy staroturianskej rodáčky - Martiny Monošovej
14.6.2012

Vyšli ďalšie knihy staroturianskej rodáčky - Martiny Monošovej

Spisovateľka Martina Monošová, rod. Rumánková (1972) nie je našim spoluobčanom úplne neznáma a to nielen preto, že je naša rodáčka a mnohí ju od detstva poznajú osobne, ale aj vďaka svojej literárnej tvorbe.


Prezentácia knihy "Staroturianske mlyny a mlynári 1500 - 1950"
20.3.2012

Prezentácia knihy "Staroturianske mlyny a mlynári 1500 - 1950"

V marci – mesiaci knihy sa podarilo mestu Stará Turá vydať publikáciu „Staroturianske mlyny a mlynári 1500 – 1950“, ktorú napísal náš staroturiansky rodák Ing. Milan Ježo. Vo štvrtok 15. marca bola kniha slávnostne uvedená do života v kaviarni Domu kultúry Javorina.


Pozvánka na benefičný koncert Nadácie ŽIVOT
1.12.2011

Pozvánka na benefičný koncert Nadácie ŽIVOT

V tomto predvianočnom období má už v našom kultúrnom kalendári každoročne trvalé miesto benefičné podujatie, ktoré organizuje Nadácia ŽIVOT Stará Turá v spolupráci so staroturianskymi školami a Domom kultúry Javorina.


Kultúrny program pre seniorov
10.11.2011

Kultúrny program pre seniorov

Mesiac október je každoročne venovaný úcte k starším. Mesto Stará Turá si každoročne uctieva našich seniorov aj prostredníctvom kultúrneho programu – Mesto seniorom. Tohtoročný program sa uskutočnil 6. novembra v sále Domu kultúry Javorina. Program si pre staré mamy a starých otcov pripravili naši najmenší.


Hudobné leto 2011 je v plnom prúde
28.7.2011

Hudobné leto 2011 je v plnom prúde

Mesto Stará Turá a DK Javorina usporiadali v rámci Hudobného leta 2011 na Námestí slobody spomienkový koncert venovaný bývalému umeleckému vedúcemu a skladateľovi Jaroslavovi Tomaníkovi. Tradícia spomienkových koncertov sa uchovala v našom meste už tretí rok.


Poďakovanie všetkým mamičkám
19.5.2011

Poďakovanie všetkým mamičkám

8. mája povedali deti z materskej školy, základnej školy a základnej umeleckej školy svojim mamám veľké spoločné ďakujem. Mohli tak urobiť vďaka každoročnému programu ku Dňu matiek, ktorý sa aj tento rok konal v sále Domu kultúry Javorina.


Stará Turá – naše mesto
13.12.2010

Stará Turá – naše mesto

Druhé rozšírené a doplnené vydanie monografie Stará Turá - naše mesto uviedli do života na vianočných trhoch zostavovatelia diela PhDr. Radoslav Ragač, PhD., PhDr. Marián R. Zemene, odborný poradca PhDr. Milan Šišmiš a primátorka mesta Ing. Anna Halinárová.


Vernisáž výstavy obrazov
7.12.2010

Vernisáž výstavy obrazov

V nedeľu 4. decembra 2010 bola v kaviarni DK Javorina vernisáž výstavy insitnej maliarky z Kovačice Zuzany Holubekovej.


Benefičný koncert
7.12.2010

Benefičný koncert

V nedeľu 5.decembra 2010 sa uskutočnil v Dome kultúry Javorina Benefičný koncert Nadácie Život, v ktorom účinkovali deti MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ.


Dvoranka Mariška
18.10.2010

Dvoranka Mariška

Tak sa volá malá knižka v jednoduchej väzbe, v ktorej spomína náš rodák Peter Pavel Uhlík na rodné mesto, vtedy ešte „starú“ Starú Turú, na svoj dvor a „dvoranov“, na zážitky, udalosti a osobnosti, ktoré každému priblížia vtedajší život.