Menu

Fotosúťaž Naša zem

Fotosúťaž Naša zem Autor:DK Javorina

Dňa 13. januára 2017 vyhlásil Dom kultúry Javorina súťaž cestovateľských fotografií Naša zem. Do súťaže sa mohli prihlásiť všetci milovníci cestovania a fotografovania, ktorí sa s nami chceli podeliť o svoje zážitky. Prihlásilo sa celkom 33 súťažiacich s viac ako 120 fotografiami. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: Krásy Slovenska a Krásy sveta. Každý súťažiaci mohol poslať maximálne tri fotografie v rámci jednej kategórie. Výhercov súťaže vyberala odborná komisia, tvorili ju: Igor Hečko, Martin Medňanský, Jiří Tomis a Ján Valenta. Určiť  víťazov nebola jednoduchá úloha, napokon sa však podarilo vybrať 6 najlepších fotografií súťaže.

V Kategórii Krásy Slovenska získala 3. miesto Oľga Medňanská zo Starej Turej, 2. miesto získal Denis Herák zo Starej Turej a na 1. mieste sa umiestnila Lucia Filusová zo Starej Turej. V Kategórii Krásy sveta získal 3. miesto Tomáš Fidrich z Myjavy, na 2. mieste sa umiestnil Michal Chlebík zo Starej Turej a 1. miesto získala Hana Špačková zo Starej Turej.

Počas podujatia Vítanie jari dňa 7. apríla 2017 sa uskutočnilo otvorenie výstavy cestovateľských fotografií, na ktorom sme odmenili výhercov súťaže. Výstava bola nainštalovaná v Dome kultúry Javorina a prebiehala až do 28. apríla 2017. Návštevníci tu mohli vidieť spolu 84 fotografií – výber najkrajších a najzaujímavejších záberov súťaže.

Srdečne ďakujeme členom súťažnej komisie za ochotu a spoluprácu. Ešte raz blahoželáme výhercom a ďakujeme všetkým, ktorí sa prihlásili do súťaže a podelili sa s nami o pohľad na tie najkrajšie miesta našej planéty.