Oživujeme piesne Starej Turej a okolia

Dňa 21.10.2016 sa uskutočnil v DK Javorina ďalší ročník Kopaničárskeho jarmeku.

Jeho neoddeliteľnou súčasťou, tak ako každý rok, boli tvorivé dielne žiakov výtvarného odboru zo Základnej umeleckej školy v Starej Turej a vystúpenie detí z FS Turanček pod vedením MgA. Michala Stískala, ktoré svojim 40 minútovým programom spríjemnili návštevníkom Kopaničárskeho jarmeku atmosféru.

Deti sa predstavili s programom, ktorý bol prevažne zostavený z piesní zo Starej Turej a okolia Podjavorinského kraja a ukázal divákom, že aj u nás na Starej Turej máme krásne piesne a máme byť teda na čo právom hrdí. Diváci si tiež mohli všimnúť pásmo piesní z Terchovej, kde sme chceli poukázať na rôznorodosť štýlov v slovenskej ľudovej piesni. Na záver programu vystúpili s ľudovou hudbou aj tanečníci pod vedením Miroslavy Skokovej, zatancovali  na pieseň z Brezovej pod Bradlom.

Chcel by som sa všetkým deťom srdečne poďakovať za pekný umelecký výkon a poďakovať rodičom, že svoje deti podporujú a na vystúpeniach svojich detí sa vždy v hojnom počte zúčastňujú.

                                         

MgA. Michal Stískal

 

ZUŠ Stará Turá, Publikované: 3.11.2016
Nastavenia cookies