Menu

Otvorenie nových expozícii mestského múzea v Starej Turej


 V roku 2016 Mestské múzeum oslavuje už svoje 40. narodeniny. Prvá múzejná expozícia v Starej Turej bola sprístupnená v roku 1976 v budove bývalej rímskokatolíckej školy ako Izba revolučných tradícií. Po toľkých rokoch však bolo žiadúce múzeum zmodernizovať a vytvoriť podmienky pre jeho ďalší rozvoj. Takáto možnosť sa nám naskytla v uvoľnených priestoroch na prízemí Domu kultúry Javorina. V spolupráci s Petrom Škriečkom, jedným z iniciátorov a autorov projektu, sme sa začali pripravovať na renováciu múzea a postupne získavať finančné prostriedky (predovšetkým zo sponzorských darov). Nápad s presťahovaním múzea bol podporený aj zo strany vedenia mesta, a tak na jeseň 2015 prišlo k definitívnej dohode. Začiatkom tohto roka sa začalo s rekonštrukciou priestorov a neskôr s inštaláciou expozície. Realizačný tím sa rozrástol o nových členov. Pridala sa k nim Gabriela Hučková a Juraj Krištofík. Projekt sa nám podarilo dotiahnuť do konca len za niekoľko mesiacov. Už 19. mája 2016 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie komplexne zrekonštruovaných expozícií múzea v nových priestoroch na prízemí Domu kultúry Javorina. Otvorenia sa zúčastnili pozvaní hostia – predstavitelia mesta, mestských organizácií, podporovatelia projektu i odborná verejnosť. O dva dni neskôr, teda 21. mája počas podujatia Noc múzeí a galérií sme nové múzeum prvýkrát otvorili pre verejnosť. Prišlo sa naňho pozrieť takmer 260 návštevníkov a všetkým sa moderná expozícia veľmi páčila, z čoho máme obrovskú radosť.

Tento projekt by nevznikol nebyť ľudí, ktorí na budovaní Mestského múzea pracovali roky pred nami. Moja osobná vďaka patrí najmä predchádzajúcej sprievodkyni múzea, pani Elene Ondrášikovej, ktorá vždy bola ochotná odkonzultovať s nami vytváranie novej expozície. Srdečne ďakujem riaditeľke DK Javorina Eve Adámkovej za veľkú podporu a pomoc počas prípravy projektu, a takisto i ostatným kolegom z DKJ. Naša obrovská vďaka patrí všetkým ľuďom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli a podporili tento projekt. Zásluhou týchto ochotných a štedrých ľudí sa nám podarilo dosiahnuť náš vysnívaný cieľ. Bolo ich viac ako tridsať a všetkým srdečne ďakujeme. Menovite však spomeniem len tých, ktorí nás svojou štedrosťou prekvapili najviac. Medzi nich patrí Peter Pecho, Ľubomír Roháček a takisto predseda TSK Jaroslav Baška. V neposlednom rade patrí moja obrovská vďaka spolutvorcom tohto projektu a mojim blízkym priateľom – Gabriele Hučkovej, Jurajovi Krištofíkovi a Petrovi Škriečkovi. Každý z nich vniesol do projektu mnoho úsilia, času a energie a prispel tak k vytvoreniu novej modernej prezentácie histórie nášho mesta.

Mestské múzeum dnes sídli na prízemí DK Javorina (samostatný vchod zľavej strany budovy). Vďaka bezbariérovému prístupu sme umožnili návštevu múzea aj ľuďom so zníženou schopnosťou pohybu a telesne postihnutým. Okrem stálej expozície je súčasťou múzea i multifunkčná miestnosť, ktorá bude slúžiť na krátkodobé výstavy, premietania filmov, besedy, prezentácie a rôzne edukačné aktivity. Predĺžili sa tiež návštevné hodiny. Múzeum je otvorené v utorok a v piatok v dopoludňajších hodinách (9:00 – 12:00 h.) a v stredu a vo štvrtok v popoludňajších hodinách (13:00 – 17:00 h.). Všetci ste srdečne vítaní.

Mgr. Lucia Poľanská, Mestské múzeum v Starej Turej , Publikované: 13.6.2016