Kultúra

Úcta matkám...
11.5.2009

Úcta matkám...

Druhá májová nedeľa patrila aj v Starej Turej matkám. Pri príležitosti Dňa matiek pripravili deti zo staroturianskych škôl- materskej, základnej i základnej umeleckej- vyznanie matkám v podobe pestrej palety piesní, tancov a úprimného slova.


Spomienka na boj v Cetuni
24.2.2009

Spomienka na boj v Cetuni

Blížiaca sa jar v roku 1945 prinášala slobodu, ale až do posledných dní vykúpenú krvou. Malá epizóda veľkej vojny- tak by sa dal nazvať najznámejší i najtragickejší boj partizánov proti fašistom v osade Cetuna dňa 27. februára 1945.


Pocta Jozefovi Hollému
9.2.2009

Pocta Jozefovi Hollému

Na spomienkových oslavách, ktoré boli venované spomienke na Jozefa Hollého, významného dramatika, propagátora slovenského jazyka a evanjelického a. v. kňaza a ktoré sa konali pod záštitou prezidenta SR sa zúčastnili 1. 2. 2009 v Moravskom Lieskovom aj predstavitelia nášho mesta.


Spomienka na roky manželského života
22.12.2008

Spomienka na roky manželského života

V obradnej sieni nášho mesta si 19. decembra spoločne pripomenulo výročie zlatej svadby (50 rokov) päť manželských párov a diamantovej svadby (60 rokov) jeden manželský pár.


Vo vianočnej atmosfére
17.12.2008

Vo vianočnej atmosfére

...sa v našom meste nieslo prijatie jubilantov, ktorí v 2. polroku r. 2008 oslávili 70 a 75- ročné jubileum. Je to už tradičné podujatie staroturianskeho zboru pre občianske záležitosti.


Vzácna návšteva na radnici mesta
11.11.2008

Vzácna návšteva na radnici mesta

Návšteva každého veľvyslanca cudzieho štátu na pôde mesta je ojedinelou, vzácnou udalosťou. Návšteva Jeho Excelencie Davida Paulovicha v našom meste mala však ešte jeden zvláštny dôvod- veľvyslanec Kubánskej republiky má totiž staroturiansky pôvod - veď po vyslovení jeho priezviska zistíte, že je v našom meste i jeho okolí pomerne frekventované: Pavlovič...


Mesto seniorom
28.10.2008

Mesto seniorom

Nedeľné popoludnie v Dome kultúry Javorina Stará Turá bolo venované našim starším spoluobčanom. V programe MESTO SENIOROM sa prítomným dôchodcom prihovorila primátorka mesta Anna Halinárová, z jej slov vyznievalo poďakovanie a úcta ku staršej generácii, nie však iba v mesiaci úcty k starším...


Návrat k remeslám...
11.8.2008

Návrat k remeslám...

Remeslá našich predkov- tak sa nazýva podujatie, na ktorom sa prezentuje aj to, čo už sa nám zdá zabudnuté...V sobotu 8. 9. 2008 sa na Námestí slobody v našom meste stretli v takmer tridsiatich stánkoch tí, ktorí uchovávajú , propagujú a niektorí i učia zručnostiam, ktoré boli kedysi živobytím...


Prezident na Javorine
30.7.2008

Prezident na Javorine

Tohtoročné Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine na niesli v znamení 90. výročia vzniku Československej republiky. Priam ideálne počasie prilákalo na najvyšší vrch Bielych Karpát najvyšší počet návštevníkov v novodobej histórii slávností .


Činom roka je vzorné rodičovstvo
16.7.2008

Činom roka je vzorné rodičovstvo


Dňa 29. júna sa v priestoroch Cirkvi bratskej uskutočnil benefičný koncert spojený s výstavou mladých umelcov a slávnostným vyhlásením druhého ročníka Činu roka.

Nastavenia cookies