Samospráva

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie