Menu

Zápisnica z KVUPaD konanej dňa 29.01.2018

Zápisnica z KVUPaD konanej dňa 29.01.2018

K stiahnutiu

MsÚ Stará Turá, Publikované: 30.1.2018