Samospráva

Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá so sídlom Dibrovova ul. 240/5, Stará Turá, hľadá účtovníka/účtovníčku nájomného


Kvalifikačné predpoklady:

 

 • stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru
 • bezúhonnosť
 • prax v účtovníctve min. 5 rokov
 • prax v správe bytových domov vítaná

 

Ďalšie požiadavky a kritériá: 

 

 • znalosť príslušnej legislatívy
 • komunikačné schopnosti
 • aktívna znalosť práce s PC
 • ochota učiť sa nové veci

 

Požadované doklady od uchádzačov:  

 

 • štruktúrovaný životopis
 • kópie (sceny) dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Mzdové podmienky:

 

 • základná mzda 932,00 € (prípadné navýšenie dľa praxe, resp. po skúšobnej lehote)


Predpokladaný nástup do zamestnania je 1. 2. 2023, prípadne dohodou.

 

Žiadosť s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu spolu s požadovanými dokladmi prosíme zaslať v termíne do 20. 1. 2023 na e-mail: riaditel@sbdostaratura.sk alebo písomne na adresu Stavebného bytového družstva občanov, Dibrovova ul. 240/5, 916 01  Stará Turá.

 

 

SBDO si vyhradzuje právo odpovedať len vybraným uchádzačom.

 

 

   Ivana Ševcechová,  riaditeľka
Stavebného bytového družstva občanov Stará Turá

 

Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá, Publikované: 11.1.2023 | Aktualizácia: 11.1.2023
Nastavenia cookies