Samospráva

Smernica č. 3/2023-IS o vnútornom systéme preverovania oznámení protispoločenskej činnost

Mesto Stará Turá, Publikované: 6.9.2023 | Aktualizácia: 6.9.2023
Nastavenia cookies