Samospráva

Smernica č. 3/2021 primátora mesta Stará Turá o vybavovaní a evidencii sťažností , priestupkov a petícií doručených mestu Stará Turá

Mesto Stará Turá, Publikované: 16.3.2021
Nastavenia cookies