Občan vybavuje

Rozlúčili sme sa - rok 2017


Stav k 16.1.2017:

 • Anna Frnová
 • Anna Sameková
 • Jaroslav Janík
 • Vladimír Václavek
 • Milan Hajtún
 • Drahoslava Machovičová


Stav k 15.2.2017:

 • Vladimír Sadloň
 • Lujza Chudíková
 • Zdenka Prokopová
 • Karel Svatoň
 • Katarína Durcová
 • Ľudmila Matušíková
 • Viera Vráblová
 • Marta Šurínová 


Stav k 15.3.2017:

 • Pavel Michalec
 • Milan Stančík
 • Jozef Valenta
 • Ján Kogler
 • Alojzia Heráková
 • Šimon Roháček
 • Libuše Plavinová
 • Božena Saukuličová
 • Pavel Kučera
 • Zuzana Bielčiková
 • Mária Ďurčová
 • Gustáv Durec
 • Irena Zámeková
 • Alžbeta Hluchá
 • Ján Kršák
 • Milan Pilát


Stav k 18.4.2017:

 • Eva Humlová
 • Anna Kovárová
 • Margita Šimnová
 • Dušan Čiernik
 • Emília Vráblová
 • Oldřich Valena
 • Ján Kršák


Stav k 15.5.2017:

 • Dušan Zemanovíč
 • Ivan Breštenský
 • Miroslav Sládek
 • Martin Hudcovic

 
Stav k 15.6.2017:

 • Anna Vrkočová
 • Emília Durcová
 • Ladislav Hučko
 • Michal Naď
 • Ivan Otiepka
 • Oľga Kršáková
 • Miloslav Robek
 • Marián Vašek
 • Oľga Držíková


Stav k 19.7.2017:

 • Ján Žoldák
 • Ján Kovačovic
 • Ing. Jozef Lacika
 • Jaroslav Miškovič
 • Milan Kučera
 • Emília Gregorová
 • Anna Durcová
 • Ľudmila Vagačová

 
Stav k 21.8.2017:

 • Peter Valenta
 • Milan Ťažký
 • Anna Lukáčová
 • Zuzana Stančíková 


Stav k 18.9.2017:

 • Mária Raisová
 • Elena Ježová
 • Zuzana Malková
 • Vladimír Horváth


Stav k 19.10.2017:

 • Ľudmila Ježová
 • Mária Belková
 • Emília Homolová
 • Emília Lacová
 • Kristína Feriancová
 • Alena Pavlovičová
 • Zlatica Tóthová
 • Ing. Vladimír Bies
 • Miroslav Dobiš

 
Stav k 21.11.2017:

 • Helena Sýkorová
 • Emília Durcová
 • Emília Andrejkovičová
 • Ivan Bielčík
 • Zdenko Cibulka
 • Anna Manáková
 • Jana Dugová
 • Ing. Dušan Gulán
 • Naďa Ondrašovicová
 • Mária Bielčíková
 • Dušan Zámečník
 • František Kostka
 • Emília Kuklínková
 • Jozef Otiepka
 • Miroslav Pribiš


Stav k 13.12.2017:

 • Štefan Čudrnák
 • Ján Bielčik
 • Anna Malárová
 • Ľudmila Ožvátová
 • Ján Janso
 • Gustáv Samek
 • Ivan Vydarený

Mesto Stará Turá, Publikované: 14.12.2017 | Aktualizácia: 14.12.2017
Nastavenia cookies