Občan vybavuje

Rozlúčili sme sa - rok 2015

Stav k 16.1.2015:

 • Ján Čudrnák
 • Emília Selecká
 • Katarína Krivačková
 • Ľubica Slámová
 • Zora Koglerová


Stav k 17.2.2015:

 • Rudolf  Paška
 • Pavel Hučko
 • Ľudmila Otiepková
 • Ján Sládeček
 • Viktor Hojstrič
 • Viliam Vašek


Stav k 17.3.2015:

 • Anna Polčanová
 • Anna Koštialová


Stav k 16.4.2015:

 • Marta Križanová


Stav k 15.5.2015:

 • Jaroslav Mudroch
 • Dušan Lukáč
 • Milan Hornáček
 • JUDr. Marcel Gažík
 • Juraj Mikas


Stav k 16.6.2015:

 • Anna Čerešňová
 • Emília Vallová
 • Ján Vašíček
 • Mária Bunčáková
 • Ivan Bílik


Stav k 15.7.2015:

 • Pavol Múdry
 • Jana Kéková
 • Ivan Hučko
 • Marian Sedlák
 • Jaroslav Bies
 • Maria Michalcová


Stav k 18.8.2015:

 • Alžbeta Bunová
 • Miroslav Kubečka
 • Magdaléna Krajčírová
 • Tomáš Uherčík
 • Milan Ilušák
 • Viera Krajčíková
 • Jozef Capalai
 • Marta Juráková
 • Anna Scholtzová
 • Oľga Hrabovská Sláviková
 • Milada Tomková
 • Mária Földesová
 • Jozef Duďák
 • Štefan Klč
 • Melánia Pavlíková
   

Stav k 16.9.2015:

 • Gustáv Pribiš
 • Jozef Táborský
 • Miroslav Kovačovic
 • Anna Riganová
 • Anna Boorová
 • Rudolf Šichta
 • Jaroslav Zeman
 • Jaroslav Ježo
 • Erika Šopíková
 • Jozefína Bačová


Stav k 19.10.2015:

 • Zuzana Potfajová
 • Gustav Pribiš
 • Branislav Príbiš
 • Milan Malár
 • Ľubomír Nemec
 • Emília Skovajsová 


Stav k 16.11.2015:

 • Ján Mocko
 • Michal Popelka
 • Katarína Stančíková
 • Karol Dudík
 • František Hruša
 • Oľga Zelková
 • Ľudmila Náhliková
 • Ján Lukáč
 • Alžbeta Klimáčková
 • Michal Valenta


Stav k 16.12.2015:

 • Ing. Miroslava Medňanská
 • Tibor Medňanský
 • Zdenka Pribišová
 • Gustáv Buno
 • Emil Herák
 • Dušan Pullman
 • Miroslav Tesárek
 • Marta Kováčová
 • Emília Kotulová  

Mesto Stará Turá, Publikované: 16.12.2015
Nastavenia cookies