Menu

Rozlúčili sme sa - rok 2014


Stav k 16.1.2014:

 • Ján Ušák
 • Eliška Šípošová
 • Ivan Drška
 • Vlasta Čierniková
 • Miroslav Dovičič
 • Božena Bunová


Stav k 18.2.2014:

 • Miloslav Třetina
 • Gustáv Blaško
 • Patrik Druk
 • Anna Hlubocká
 • Jaroslav Kubrický
   

Stav k 18.3.2014:

 • Anna Roháčková
 • Vladimír Hornáček
 • Mária Paštyková
 • Oľga Durcová


Stav k 16.4.2014:
 

 • Anna Kováčiková
 • Ing. Štefan Ďuriš
 • Emília Srnánková


Stav k 15.5.2014:

 • Augustín Macek
 • Cyril Zbyvateľ
 • Vlastimil Samek


Stav k 16.6.2014:

 • Šimon Chudík
 • Milan Valenčík
 • Františka Pšenicová
 • Alena Lednická
 • Jaroslav Jankovič
 • Viera Gažíková
 • Anna Martinková
 • Zuzana Ilušáková


Stav k 16.7.2014:

 • Jozef Petráš
 • Ján Podhradský
 • Marie Pašková
 • Júlia Konkušová
 • Mária Stachová
 • Ladislav Adzima
 • Igor Bohovic


Stav k 18.8.2014:

 • Ladislav  Václavek
 • Elena Trúsiková
 • Helena Sadloňová
 • Kristína Hornová
 • Augustín Masár
 • Vladimír Viskup


Stav k 17.9.2014:

 • Štefan Stacho
 • Drahomíra Pašková
 • František Horka
 • Ján Ondrejech
 • Júlia Srnková
 • Gustáv Hvoždara
 • Lýdia Vaškovičová 


Stav k 17.10.2014:

 • Milan Vychlopen
 • Anna Sadloňová
 • Jarmila Eliašová
 • Martin Babinec
 • Rudolf Vychlopeň


Stav k 18.11.2014:

 • Anna Václavková
 • Anna Koželová
 • Jaroslav Bilek
 • Gustav Stacho
 • Ján Sadloň
 • Anton Polčan
 • Ján Čudrnák
 • Miroslav Noška
 • Samuel Ilušák 


Stav k 15.12.2014:

 • Mária Medňanská
 • Miroslav Gulán
 • Juraj Černáček
 • Margita Vanovičová
 • Magdalena Urbánková
 • Anna Ammerová
 • Karol Kučera
 • Anna Viktoryová

Matričný úrad Stará Turá, Publikované: 2.1.2015