Občan vybavuje

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania - Stará Turá, IBV Nové Hnilíky

Mesto Stará Turá, Publikované: 30.11.2020 | Aktualizácia: 30.11.2020
Nastavenia cookies