Občan vybavuje

Inflačná pomoc

Inflačná pomoc

Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

 

Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorázovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má služiť na pokrytie zvýčených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

 

O túto inflačnú dotáciu si môžu požiadať:

osobní asistenti v termíne do 31.08.2022

opatrovatelia, ktorí nepoberajú peňažný príspevok naopatrovanie v termíne do 31.08.2022

fyzické osoby, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťa s dlhdobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku 6 až 18 rokov a nemajú príjem zo zamestnania ani dôchodk, a preto štát za nich uhrádza poistné= na dôchodkové poistenie, v termíne do 30.09.2022

seniori, ktorí dovŕšili 62 rokov veku a nie sú poberateľmi dôchodkov a nevykonávajú činnosti, ktorá im zakladá nárok na príjem v termíne do 31.08.2022

 

Ako o ňu požiadať?

Žiadosť sa dá poslať e-mailom alebo podať na príslušnom úrade práce.

 

Viac informácií, tlačivá žiadostí v elektronickej podobe a zoznam e-mailových kontaktov na úrady práce nájdete tu:

https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/inflacna-pomoc-v-sume-100-eur.html?page_id=1186447

 

Publikované: 27.7.2022 | Aktualizácia: 30.1.2023
Nastavenia cookies