Menu

Azylové ubytovanie

Mesto Stará Turá má k dispozícii azylovú izbu zriadenú výlučne na krátkodobé núdzové ubytovanie obyvateľa mesta Stará Turá, ktorý sa ocitol v akútnej krízovej situácii a nemá možnosť okamžite riešiť ubytovanie iným spôsobom. Súhlas s umiestnením občana do azylovej izby vydáva Komisia pre sociálne veci a bývanie pri MsZ Stará Turá po overení a posúdení situácie žiadateľa.
Mesto Stará Turá, Publikované: 30.1.2017 | Aktualizácia: 7.6.2017