Samospráva

Program odpadového hospodárstva

Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva (POH) pre obce a mestá je zrušené zákonom č. 460/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Na základe uvedeného zákona mesto Stará Turá nemuselo vypracovať POH na ďalšie obdobie.

 Nastavenia cookies