Samospráva

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Stará Turá z dôvodu hodného osobitného zreteľa

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 18.12.2023 | Aktualizácia: 18.12.2023
Nastavenia cookies