Samospráva

Zápisnica z komisie MsZ pre šport zo dňa 06.09.2023

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre šport, ktoré sa konalo dňa 06.09.2023 v zasadačke - mozaika MsÚ Stará Turá.

K stiahnutiu

MsÚ Stará Turá, Publikované: 12.9.2023 | Aktualizácia: 26.9.2023
Nastavenia cookies