Samospráva

Z denníka mestskej polície - rok 2023

Január

§ Dňa 20.12.2022 v čase 08:40 hod. prijala hliadka telefonický oznam  z Polikliniky, že sa im do jednej z ordinácií dobíja agresívny pacient, ktorý na chodbe vykrikuje, správa sa drzo a arogantne a dožaduje sa prednostného ošetrenia. Hliadka dorazila k ordinácii do pár minút od oznamu. Agresívny pacient bol hliadkou upozornený, aby sa začal správať slušne a upokojil sa. Pán J. Ž. bytom Stará Turá. sa postupne ukľudnil  a riadne počkal na vyšetrenie a na lekársky predpis. Neskôr v  čase 09:10 hod. oznamovateľka telefonicky poďakovala  za rýchle vyriešenie situácie.

§ Dňa 28.12.2022  sa v čase o 19:35 hod.  na MsP  osobne dostavila pani A. S. bytom Stará Turá. Hliadke uviedla, že prijala telefonát, že sa má hneď dostaviť na Mestskú políciu ohľadom vyšetrovania údajnej korupcie. Menovaná nevedela preukázať vo svojom telefóne, že by ju niekto z MsP kontaktoval.  bolo jej vysvetlené, že Mestská polícia korupciu nerieši. Bolo jej vysvetlené, že sa jednalo zrejme o omyl alebo telefonický podvod a odporučené aby sa vrátila domov.

§ Dňa 1.1.2023  bolo v čase o 12:57 hod. telefonicky oznámené, že v ATC Dubník nad budovou WC a spŕch je v modrom igelitovom vreci pravdepodobne usmrtený a rozrezaný pes s omotaným špagátom na nohe. Hliadka oznam preverila. Na mieste zistila, že vo vreci sa nachádza mŕtvy Zajac poľný, ktorého asi niekto zrazil s vozidlom, za pomoci špagátu vložil do vreca a zanechal na uvedenom mieste. Vrece spolu s pozostatkami zajaca hliadka z miesta odstránila a zakopala do zeme.

§ Dňa 11.1.2023 bol o 13:55 hod. prijatý telefonický oznam, že na tržnici požíva alkohol skupina mladistvých. Hliadka oznam preverila a na mieste zistila že mladistvé osoby mali v sklených fľašiach vodu a nik s nich nepožíval alkoholické nápoje. Pod vplyvom alkoholu bol len plnoletý M. D. zo Starej Turej  Hliadke uviedol, že je pod vplyvom alkoholu vzhľadom na skutočnosť že nastupuje do výkonu trestu a zatiaľ si užíva slobodu a chcel sa opiť. Všetci hore uvedení boli vykázaní z priestorov tržnice.


Február

§ Dňa 14.1.2023 vykonala hliadka v čase o 19:40 hod. šetrenie na ulici Dibrovova. Na mieste je prechodne ubytovaný S. H. z Ukrajiny. Menovaný dňa 16.12.2022 parkoval svoje vozidlo Daewoo na Ukrajinských EČ na vyhradenom parkovisku pre ZŤP. Pánovi S. H. bolo rázne dohovorené, že na uvedenom mieste parkovať nemôže a je určené len pre ZŤP osoby vlastniace parkovací preukaz. V prípade opakovania tohto skutku, bude riešený v blokovom konaní v zmysle zákona.

§ Dňa 16.1.2023 v čase o 18:20 hod. hliadka vykonala kontrolu na Mestskej tržnici. Pri kontrole bolo zistené, že sa tu nachádzajú dvaja mladíci, ktorí sa začali pri príchode hliadky správať podozrivo a niečo sa snažili uhasiť. Detailnejšou kontrolou bolo zistené, že mladíci tu fajčili marihuanu. Bolo im zaistené zariadenie na užívanie tejto sušenej rastliny, následne bola zistená ich totožnosť, Jednalo sa o P. M. z Myjavy a V. M. z Nového Mesta nad Váhom. Vec bola oznámená na Kriminálnu políciu.

§ Dňa 23.1.2023  v čase o 00:50 hod. telefonicky požiadala operačná ORPZ o asistenciu hliadke OOPZ pri zákroku v miestnom klube, kde sa údajne nachádza muž, ktorý sa nevhodne správa k obsluhe a tiež k hosťom. Podľa slov oznamovateľky, muž má  pri sebe veľký lovecký nôž. Na mieste bolo zistené, že sa jedná o osobu M. B.  bytom Myjava. Osoba nekládla voči hliadkam odpor a nôž dobrovoľne odovzdala hliadke OOPZ . Tá muža predviedla na OO PZ k ďalším ukonom.

§ Dňa 7.2.2023  sa o skutočnosti, že kradnúť sa nemá presvedčili hneď tri mladistvé deti. Za priestupok proti majetku formou drobnej krádeže v Tescu boli riešení S. K. bytom Hrachovište, D. T. bytom Malacky a V. D. bytom Stará Turá. Slečna a dvaja chlapci zaplatili za svoj nerozvážny čin každý blokovú pokutu vo výške 10 €.


Marec

§ Dňa 15.2.2023 vo večerných hodinách hliadka vykonala pohovor s p. F. (Švajčiarska MISIA VIERY - Súš). Hliadka s menovanou hľadala možnosti umiestnenia bezdomovca I. T. ktorý sa ,,poneviera ,, po meste Stará Turá a prespáva na tržnici. Pani F. uviedla, že v minulosti mali v organizácii jedného občana bez prístrešia na krátku dobu, ktorý sa za ubytovanie a jedlo staral o zvieratá. Bola to skôr výnimka, aktuálne sa venujú hlavne deťom a žiaľ nevedia k uvedenej veci aktuálne pomôcť.

§ Dňa 17.2.2023 bolo v poobedných hodinách prijaté telefonické oznámenie, že na ulici Hurbanovej sa vo vchode nachádza neznáma osoba, ktorá robí niečo s hadicami od hydrantov. Na uvedenom mieste sa na 4-tom poschodí nachádzal bezdomovec L. Z. ktorý ako brigádnik vykonával výmenu hadíc v hydrantoch. Bolo zistené, že pomáha pánovi D. M. ktorý sa nachádzal vo vedľajšom vchode a túto prácu vykonáva externe pre SBDO. O zistených skutočnostiach bola spätne vyrozumená oznamovateľka.

§ Dňa 27.2.2023  v čase o 7:40 hod. tel. oznámila A. M. zo Starej Turej, že včera našla poranené mačiatko, ktoré vyliečila a teraz by ho rada umiestnila do Mestského koterca pre mačičky, ktoré má na starosti Mestská polícia Stará Turá spolu s Občianskym združením Opustené Mačky. Oznamovateľke bolo vysvetlené, že žiadny taký koterec MsP nemá, ale spolupracuje s menovaným združením. Odporučené kontaktovať toto združenie v Novom meste nad Váhom. Pani M. uviedla, že tam nie je možné sa dovolať a cez stránku Naša pekná Stará Turá ju to vždy vyhodí na číslo MsP.  V čase o 13:30 sa hliadke podarilo skontaktovať s členkou OZ B. B. ktorá prisľúbila, že bode kontaktovať oznamovateľku a mačiatko pomôže umiestniť niekomu do rodiny.

§ Dňa 7.3.2023 na základe informácie zverejnenej na FB stránke Naša pekná Stará Turá, že si údajne gang  zlodejov čiarkami označuje byty, ktoré budú následne vykrádať, hliadka vykonala osobný pohovor s riaditeľom OO PZ Stará Turá. Ten sa vyjadril, že súčasnej dobe neevidujú žiadne vykrádania bytov v intraviláne mesta, ani v okolí a tiež nemajú informácie o podobných skupinách páchajúcich obdobnú trestnú činnosť. Zverejnenú záležitosť možno preto považovať za nepravdu.

§ Dňa  9.3.2023 vykonala hliadka preverenie ohľadom "značkovania" pri bytových dverách v niektorých domoch. Kontaktovala všetkých poskytovateľov telekomunikačných služieb, či ich zamestnanci neznačkovali byty klientov, ktorých oslovili. Bolo zistené, že uvedený spôsob overovania, je zo strany zamestnancov poskytovateľov telekomunikačných služieb nepravdepodobný.


Apríl

§ Dňa 15.3.2023 V čase o 19:05 hod. bol prijatý telefonický oznam, že na ulici sa na treťom poschodí za výťahom nachádza ležiaci muž.  Oznam bol preverený. Na mieste sa nachádzal M. D. momentálne žijúci v Čechách. Menovaný uviedol, že je tesne po diabetickom záchvate a nevie ako sa dostal so zlomenou nohou a o barlách na tretie poschodie. Od obyvateľov domu mu bol poskytnutý pohár vody a cukor. Menovaný si vyžiadal lekárske ošetrenie. Hliadka mu privolala vozidlo RZP ktorého posádka si ho prevzala do opatery.

§ Dňa 24.3.2023 na základe oznámenia od občana, bola preverená situácia ohľadne vozidla Suzuki, červenej farby, ktoré dlhodobo parkuje na ulici SNP 263. Nakoľko spomínané vozilo nemá platnú STK, ani EK (obe kontroly boli platné iba do 12/2022), hliadka umiestnila na vozidlo výzvu na odstránenie vraku, majiteľ má teraz 60 dní na to, aby s vozidlom vykonal STK, aj EK, alebo aby vozidlo odstránil z verejného priestranstva.

§ Dňa 1.4.2023  v čase o 14:10 hod. požiadala hliadka OOPZ Stará Turá o spoluprácu pri zabezpečení vozidla Š Favorit. Vodič vozidla bol zadržaný hliadkou nakoľko bol pod vplyvom alkoholu. Vozidlo sa nachádzalo na príjazdovej ceste k OD Billa a Tesco a tvorilo prekážku v cestnej premávke, preto bolo hliadkou MsP odtiahnuté na priľahlé parkovisko a následne uzamknuté.

§ Dňa 12.4.2023 sa v ranných hodinách na MsP dostavila pani P. ktorá sa prišla informovať, že čo má robiť so svojim synom H. J.  Ten je nezamestnaný, požíva alkohol a neustále ju obťažuje tým, že sa snaží dostať k nej do bytu, poprípade spáva na chodbe pred jej bytom a pýta si peniaze na alkohol. Bolo jej prisľúbené, že príslušníci MsP s ním vykonajú pohovor a budú sa mu snažiť vysvetliť, aby sa pokúsil zamestnať, mal stály príjem a prestal piť. Matka ho totiž z dôchodku neuživí a do bytu ho nevpustí.


Máj

§ Dňa 15.4.2023 v čase o 18:56 hod. bolo na MsP telefonicky nahlásené , že v záhrade nad železničnou traťou, cca nad úrovňou bývalého podniku Kozmos je vidieť hustý čierny dym. Hliadka na mieste zistila, že v záhrade horí malá kôlňa a kroviny nachádzajúce sa v blízkosti. Žiadne osoby sa na mieste nenachádzali. Vzhľadom k tomu, že hrozilo rozšírenie požiaru, hliadka kontaktovala hasičov. Na cintorín (Husitská cesta), dorazili 2 vozidlá s ťažkou technikou, ktoré museli byť odstavené na uvedenom mieste, pretože k ohňu sa vozidlami dostať nedalo. Hasiči nosili vaky s vodou opakovane cez pole, až kým situáciu nedostali pod kontrolu. Hliadka MsP zotrvala pri hasičských vozidlách ako dozor, až do skončenia zákroku do 21,45 hod. Oznamovateľ bol spätne informovaný o vykonanom zákroku.

§ Dňa 21.4.2023 o 19:45 hod. bolo nahlásené, že na železničnom premostení na ulici Husitská cesta sedí neznámy muž na zábradlí mostu. Hliadka po príchode na miesto zistila, že muž bol dezorientovaný, a pravdepodobne psychicky chorý. Komunikoval po česky a nevedel kde je ani ako sa sem dostal. S mužom sa podarilo komunikovať na diaľku, lebo hrozil, že skočí na vozovku pod auto. Muž žiadal ošetrenie, pretože sa domnieval, že je otrávený ukrajinskou múkou. Hliadka s mužom komunikovala až do príchodu posádky RZP, ktorej sa podarilo muža dostať do sanitky a previezť do nemocnice TN na psychiatrické oddelenie. Muž odmietal prezradiť svoju totožnosť a nepodarilo sa ju zistiť ani hliadke OOPZ.

§ Dňa 3.5.2023 v čase o 08:09 hod. bola hliadka MsP požiadaná operačným pracovníkom RZP o vykonanie urýchleného zásahu pomocou prístroja AED u pani A. K. bytom Stará Turá. Hliadka sa na miesto dostavila okamžite, ale nebolo možné sa dostať k menovanej, nakoľko dvere do dvora boli uzamknuté. Odomknúť sa ich po chvíli podarilo za pomoci susedky. Osoba v ohrození ležala na posteli a oživovala ju jej dcéra. Prítomná hliadkou nezistila žiadny tep. Následne sa na miesto po telefonickej navigácií  dostavila aj sanitka RZP a zdravotníci si vec prevzali a začali s oživovaním.

§ Dňa 10.5.2023 o 16:52 hod. telefonicky kontaktoval hliadku MsP, príslušník OOPZ ohľadom informácii o správcovi komunikácie pod prevádzkou Hájenka v r.o Dubník. Na mieste došlo k zraneniu cyklistu pri páde  spôsobenom neoznačeným výkopom. Boli mu poskytnuté kontaktné informácie na realizátora výkopových prác a riaditeľa TS, aby mohli vo veci ďalej konať.


Jún

§ Dňa 15.4.2023 v čase o 18:56 hod. bolo na MsP telefonicky nahlásené , že v záhrade nad železničnou traťou, cca nad úrovňou bývalého podniku Kozmos je vidieť hustý čierny dym. Hliadka na mieste zistila, že v záhrade horí malá kôlňa a kroviny nachádzajúce sa v blízkosti. Žiadne osoby sa na mieste nenachádzali. Vzhľadom k tomu, že hrozilo rozšírenie požiaru, hliadka kontaktovala hasičov. Na cintorín (Husitská cesta), dorazili 2 vozidlá s ťažkou technikou, ktoré museli byť odstavené na uvedenom mieste, pretože k ohňu sa vozidlami dostať nedalo. Hasiči nosili vaky s vodou opakovane cez pole, až kým situáciu nedostali pod kontrolu. Hliadka MsP zotrvala pri hasičských vozidlách ako dozor, až do skončenia zákroku do 21,45 hod. Oznamovateľ bol spätne informovaný o vykonanom zákroku.

§ Dňa 21.4.2023 o 19:45 hod. bolo nahlásené, že na železničnom premostení na ulici Husitská cesta sedí neznámy muž na zábradlí mostu. Hliadka po príchode na miesto zistila, že muž bol dezorientovaný, a pravdepodobne psychicky chorý. Komunikoval po česky a nevedel kde je ani ako sa sem dostal. S mužom sa podarilo komunikovať na diaľku, lebo hrozil, že skočí na vozovku pod auto. Muž žiadal ošetrenie, pretože sa domnieval, že je otrávený ukrajinskou múkou. Hliadka s mužom komunikovala až do príchodu posádky RZP, ktorej sa podarilo muža dostať do sanitky a previezť do nemocnice TN na psychiatrické oddelenie. Muž odmietal prezradiť svoju totožnosť a nepodarilo sa ju zistiť ani hliadke OOPZ.

§ Dňa 3.5.2023 v čase o 08:09 hod. bola hliadka MsP požiadaná operačným pracovníkom RZP o vykonanie urýchleného zásahu pomocou prístroja AED u pani A. K. bytom Stará Turá. Hliadka sa na miesto dostavila okamžite, ale nebolo možné sa dostať k menovanej, nakoľko dvere do dvora boli uzamknuté. Odomknúť sa ich po chvíli podarilo za pomoci susedky. Osoba v ohrození ležala na posteli a oživovala ju jej dcéra. Prítomná hliadkou nezistila žiadny tep. Následne sa na miesto po telefonickej navigácií  dostavila aj sanitka RZP a zdravotníci si vec prevzali a začali s oživovaním.

§ Dňa 10.5.2023 o 16:52 hod. telefonicky kontaktoval hliadku MsP, príslušník OOPZ ohľadom informácii o správcovi komunikácie pod prevádzkou Hájenka v r.o Dubník. Na mieste došlo k zraneniu cyklistu pri páde  spôsobenom neoznačeným výkopom. Boli mu poskytnuté kontaktné informácie na realizátora výkopových prác a riaditeľa TS, aby mohli vo veci ďalej konať.


Júl

§ Dňa 10.6.2023 v čase od 13:20 do 13:30 hod. prijala hliadka viac telefonických oznamov, že pred tribúnou na námestí Slobody v priestoroch jarmoku  leží opitý Š. V. čo vyvoláva u ľudí verejné pohoršenie.  Hliadka menovaného odviezla vozidlom do miesta bydliska. Nakoľko sa jednalo o opakované porušenie zákona obdobným spôsobom, bol priestupca po predvolaní vyriešený blokovou pokutou vo výške 30 €.

§ Dňa 24.6.2023 v čase o 23:55 hod prišiel na MsP  M. E.  bytom Papraď. Menovaný povedal hliadke, že si dosť vypil, stratil peniaze, zmeškal všetky spoje  a vybil sa mu mobil. Požiadal hliadku, či by si nemohol na chvíľu dobiť telefón, aby mohol  zavolať priateľke nech po neho príde. Toto mu bolo umožnené.  Za ochotu hliadke poďakoval a odišiel.

§ Dňa 4.7.2023 v čase o 10:02 hod. bol prijatý telefonický oznam, že na ulici Lipovej na lavičkách pri detskom ihrisku sedia bezdomovci pijú alkohol a fajčia, Na ihrisku sa v tom čase nachádzalo niekoľko matiek a detí. Hliadka oznam preverila, na mieste sa nachádzali L. Z., P. H. a tretia hliadke neznáma osoba. L.Z. a P. H.  na výzvu miesto upratali a opustili. Tretia osoba vzdorovala a nechcela uviesť svoju totožnosť. Z tohto dôvodu bol predvedený na stanicu MsP za účelom zistenia totožnosti. Tam bolo zistené, že sa jedná o J. V.  bytom Černochov Vrch. Po ráznom dohovore, že výzva policajta sa rešpektuje bol po zistení totožnosti prepustený.

§ Dňa 12.7.2023 V čase o 21:55 hod. telefonicky oznámené, že na Štefánikovej ulici  je otvorená garáž a je podozrenie, že majiteľ garáže je asi vo vnútri odpadnutý. Hliadka garáž skontrolovala, nikto sa v nej nenachádzal. Bolo ju treba uzamknúť, preto hliadka cez OO PZ vylustrovala majiteľa podľa EVČ vozidla v garáži.. Ten bol následne o veci telefonicky vyrozumený a asi o 20 minút sa dostavil a garáž si uzamkol.


August

§ Dňa 17.7.2023 v čase o 20:27 hod. telefonicky oznámil pán K bytom Topolecká , že dňa 15.07.2023 v čase 15:37 hod. mu bola odcudzená hotovosť 300 € z peňaženky, ktorú mal v zaparkovanom vozidle vo svojom dvore pri dome. Poškodený mal vlastný kamerový záznam, ktorý nahral páchateľa pri čine, tento záznam hliadke prehral v čase 20:50 hod. a požiadal  o prezretie záznamu MKS, či by nebolo možné zistiť evidenčné číslo vozidla, na ktorom páchateľ z miesta  odišiel. Oznamovateľ na svojom zázname zistil, že páchateľ odišiel na Škode Octavia  zelenej farby. Hliadke MsP sa na záznamoch MKS podarilo zistiť, že spomínané vozidlo je registrované pod ŠPZ: BN --- --. Toto vozidlo bolo zachytené na kamerovom systéme MsP na miestach  Tesco a Kruhový objazd. Zistené skutočnosti boli poskytnuté OO PZ ktorá si vec prevzala k riešeniu.

§ Dňa 22.7.2023 V čase 22:44 hod. bol prijatý telefonický oznam, že na ulici Hurbanovej v jednom podniku  dochádza k rušeniu nočného pokoja hlasnou hudboua spevom. Oznamovateľka uviedla že jej z podniku vniká dym z cigariet do bytu. Hliadka oznam preverila a na mieste zistila že v podniku prebieha oslava narodením. Hliadka nariadila stíšenie hudby a uzavretie okien aby bola hlučnosť eliminovaná. Personál zriadil nápravu podľa inštrukcií.

§ Dňa 2.8.2023  v čase  o 19:16 hod. telefonicky oznámil pán V. že na futbalovom zápase hádže jeden z fanúšikov súpera  pyrotechniku  bez ohľadu na skutočnosť, že sa tam nachádzajú  matky s malými deťmi . Hliadka oznam  preverila a bolo zistené, že skutku sa dopustil S. R. bytom  Trenčín. Menovaný sa ku skutku priznal. Bola mu uložená bloková pokuta vo výške 20€, ktorú na mieste zaplatil. Z priestorov štadiónu bol vykázaný.

§ Dňa 11.8.2023 v čase o 02:39 hod. bolo prijaté telefonické oznámenie, že na parkovisku pred  na ulici Husitskej sa pohybuje osoba búchajúca po autách. Oznam bol preverený, na mieste sa nachádzal mladík pod vplyvom alkoholu. Stál medzi vozidlami Volkswagen ktorý bol z jednej strany celý poopľúvaný a Škodou Romster. Škodovka patrí vraj kamarátovi a mladík T. H. bytom Myjava. sa chcel do nej dostať a pospať si. Po zistení totožnosti bol z miesta vykázaný. Bola vyhotovená fotodokumentácia, ak by sa v prípade poškodenia ozvali majitelia vozidiel.

§ Dňa 13.8.2023 na emailovú žiadosť špecializovaného trestného súdu hliadka MsP preverovala miesto prechodného pobytu R. G. podozrivého z T Č, prechodne bytom SNP  kde býval u priateľky Š. M. z Kanady.. Menovaná byt predala a na uvedenej adrese už nebýva ani jeden z nich.. Zistené skutočnosti boli následne oznámené súdu k ich ďalším potrebám.


September

§ Dňa 19.8.2023 V čase o 22:32 hod. telefonicky nahlásené, že na námestí sa nachádza skupina mládeže, ktorá si púšťa z mobilu hlasitú hudbu. Oznam bol preverený a na uvedenom mieste hliadka našla troch mladíkov, ktorí si púšťali hudbu z bluetooth reproduktoru. R. S., T. H. a M. N. boli za rušenie nočného pokoja  vyriešení dohovorom a z miesta vykázaní. Bola u nich vykonaná orientačná dychová skúška na alkohol. Posledný menovaný M. N.  nafúkal 0,24 promile alkoholu. Vec zdôvodnil tak, že ho prinútil vypiť si starší kamarát ktorého dnes spoznal.  Nevedel uviesť jeho meno a on si z obavy, že by zrejme dostal 2x odpil z fľašky. Zistenie alkoholu u mladistvej osoby bolo v zmysle zákona postúpené na príslušný odbor k doriešeniu.

§ Dňa 21.8.2023 v čase o 23:33 hod. telefonicky nahlásené, že do potoka skočila žena a pokúšajú sa ju zachrániť dvaja muži. Na miesto sa dostavila aj hliadka OO PZ. Žena M. S. bytom Most pri Bratislave bola už z potoka vytiahnutá a sedela na lavičke. Vykazovala známky požitia značného množstva alkoholu a pravdepodobne aj iných návykových látok. Lekárske ošetrenie odmietla. Bolo zistené, že pani M. S.  pracuje v nočnom podniku v Hrašnom a chcela sa dostať na uvedené miesto.. Hliadka kontaktovala taxi službu  s ktorou menovaná odišla.

§ Dňa 28.8.2023  v čase 11:00 hod. prijala hliadka MsP telefonické oznámenia , že na koľajisku železničnej dráhy sedí starší muž vo veku asi 65 rokov, ktorý pôsobil zmäteno a dezorientovane. Oznamovatelia mali obavu o jeho život. Hliadka vec ohlásila na tiesňovú linku 158, aby kontaktovali ŽSR, aby si informovali svojich strojvodcov k zvýšenej ostražitosti pri prejazde v uvedenej lokalite. Hliadka MsP prešla peši asi 1,5 km vzdialenosť po koľajisku smerom na Papraď odkiaľ oproti vyrazila hliadka OOPZ. Na skontrolovanom úseku sa nik nenachádzal.

§ Dňa 8.9.2023 o 10:01 hod. bolo prijaté telefonické oznámenie, že v Súši sa nachádza muž, ktorý je dezorientovaný a nevie ako sa na označené miesto dostal. Hliadka oznam preverila, na uvedenom mieste sa nachádzal J. M. bol špinavý, nemal jednu topánku a uviedol že stratil kľúče aj okuliare. Bolo zistené, že pán J. M. býva na Starej Turej a bol od stredy mimo domov. Stratil sa v lese, nevedel dva dni nájsť cestu a až dnes ho našli oznamovatelia vo svojom sade spať. Bolo zistené, že pán má v Starej Turej sestru. Tá bola o veci vyrozumená. Pánovi bolo privolané RZP vzhľadom na skutočnosť že dva dni nejedol a nepil.


Október

§ Dňa 11.9.2023 v čase o 22:56 hod. telefonicky oznámené že v jednom byte na Husitskej ceste prebieha hlasitá hádka medzi mužom a ženou. Oznam bol preverený a na mieste bolo zistené, že v nájomnom byte sa nachádzajú a hádajú J. V.bytom Černochov Vrch a I. N. bytom Vaďovce. Obaja spolu popíjali a neskôr medzi nimi vznikla aj hádka a údajne bola pani I. N. aj fyzicky napadnutá. Menovaná odmietla lekárske ošetrenie a nechcela podať žiadne oznámenie na priateľa. Keďže byt má v prenájme ona tak žiadala aby pán J. V byt opustil. Bol hliadkou MsP vyzvaný aby odišiel, čo aj bez odporu urobil.

§ Dňa 18.9.2023 v čase o 10:37 hod. bolo z Paprade oznámené, že nad požiarnou zbrojnicou, sa nachádza zmätený muž, ktorý je iba v trenírkách a jednej ponožke. Hliadka oznam preverila a na mieste zistila, že sa jedna o J. D. bytom Moravské Lieskové . Menovaný bol prevezený na OOPZ k overeniu totožnosti a bola  privolaná lekárska pomoc. Neskôr bolo zistené, že žije v útulku v Novom Meste nad Váhom. Menovaný komunikoval zmätene tvrdil, že ho uniesla umelá inteligencia a potom únos nahlasoval policajtom, ktorí v skutočnosti policajti nie sú ale sú to ľudia, ktorí sa prezliekajú za medveďov. Po vyšetrení lekárskym personálom bol sanitkou prevezený na psychiatriu do Trenčína.

§ Dňa 6.10.2023 v čase 20:25 hod. hliadka na ulici Hurbanovej  zistila 3 osoby, ktoré boli zjavne pod vplyvom alkoholu, nakoľko sa už podľa výzoru jednalo o osoby mladistvé, všetci boli hliadkou vyzvaní, aby sa podrobili dychovej skúške na alkohol . R. M. z Považan nafúkal 1,39 ‰, R. S. zo Starej Turej nafúkal 0,56 ‰ a J. K. z Hrušového nafúkal 2,03 ‰. Rodičia všetkých troch mladíkov boli vyrozumení o udalosti a postupne si poprichádzali svoje deti prevziať. Nerešpektovanie zákona bolo postúpené k riešeniu na príslušné úrady.

§ Dňa 9.10.2023 v čase o 17:50 bolo oznámené , že na parkovisku na ulici SNP došlo pri parkovaní červenej Octávie k poškodeniu vedľa stojaceho vozidla. Hliadka v čase príchodu zistila, že červená Octávia už odchádza. Uvedené vozidlo IL --- -- zastavila na ulici Športovej. Vodič bol M. A. bytom Dubnica nad Váhom.Vozidlo malo poškodený pravý blatník. Následne bola privolaná hliadka OO PZ, ktorá si vec prevzala. Vozidlo stojace na parkovisku Renault Thalia malo poškodenú smerovku a ľavý blatník. Vec rieši OO PZ.


November

§ Dňa 18.10.2023 V čase od 15:20 do 16:15 hod. vykonávala hliadka do príchodu hliadky OO PZ asistenciu na MsÚ sociálne oddelenie pri riešení umiestnenia detí z nefunkčnej rodiny  Druh R. K a družka J.Č.  obaja bytom Drgoňova Dolina . Išlo o deti tri sestry a jedného brata                            Matka detí počas spisovania zápisnice na soc. oddelení nafúkala 1 promile. Otec detí, cez telefón pod vplyvom alkoholu osočoval zamestnankyne MsÚ. Deti budú po vykonaní potrebných úkonov umiestnené do zariadenia.

§ Dňa 28.10.2023 V čase o 18:05 hod. sa na MsP dostavil pán M. U. a doniesol igelitovú tašku ktorú našiel na cintoríne. V nej sa nachádzala šedá dámska kabelka, dáždnik, fotoaparát Polaroid, červená peňaženka s obnosom 40 €, zdravotná kartička a občiansky preukaz na meno K. E. bytom Trenčín – Zlatovce.  Hliadka telefonicky skontaktovala kolegov na MsP Trenčín a požiadala ich o pomoc. Tí sa dostavili do miesta bydliska menovanej pani a vyrozumeli ju, že stratené veci si môže prevziať na MsP Stará Turá.

§ Dňa 4.11.2023 V čase o 19:15 hod. bolo na MsP telefonicky oznámené, že na detskom ihrisku na ulici Lipovej sa nachádza na kolotoči mládež a správa sa hlučne. Oznam bol preverený, na mieste sa nachádzali dvaja mladíci a dve dievčatá. Pri sebe mali dve litrové plechovky piva. Osoby hliadka vyzvala aby preukázali svoju totožnosť a následne sa podrobili dychovej skúške na požitie alkoholu. Bolo zistené, že dievčatá alkohol nepožívali. Mladíci T. J. z Nového Mesta nad Váhom nafúkal 1,17 promile a P. Š. bytom Lubina nafúkal 0,52 promile. O skutočnosti boli vyrozumení rodičia, ktorí si mladíkov prevzali. Bolo spísané oznámenie o požití alkoholu mladistvými osobami a zaslané na príslušné Obecné úrady  k doriešeniu.

§ Dňa 8.11.2023 V čase o 09:50 hod. vykonala hliadka MsP rozhovor s manažérkou OD Tesco. Bola jej prednesená požiadavka na osvetlenie zadných schodov na predajni KIK. Na uvedenom mieste dochádza už od zotmenia ku stretávaniu sa mládeže ktorá sa správa neslušne, hlučne, miesto znečisťuje odpadkami a požíva alkoholické nápoje. Manažérka prisľúbila, že osloví vedenie Tesca aj vedenie KIK a prednesie našu požiadavku. Zistené skutočnosti nám spätne oznámi prostredníctvom emailu.


December

§ Dňa 11.11.2023 V čase o 21:30 hod. bolo na vlakovej stanici zistené nerešpektovanie VZN 16/2012 § 3 ods. 5. Osoba M. I. bytom Čachtice tvrdo zaspal pod vplyvom alkoholu na lavičke, pri čom  nemal svojho psa uviazaného na vôdzke a ten sa voľne pohyboval po nástupišti. Menovaného hliadka prebudila a za uvedený skutok mu uložila blokovú pokutu vo výške 20 €, ktorú na mieste uhradil.

§ Dňa 23.11.2023  v čase o 09:58 hod. telefonicky oznámené, z tiesňovej linky, že je potrebná súčinnosť pri oživovaní s pomocou AED prístroja . Hliadka na mieste prístroj nepoužila, nakoľko krátko pred jej príchodom prišla posádka RZP. Hliadka naďalej vykonávala súčinnosť pri oživovaní (masáž srdca) v spolupráci s posádkou RZP. Nakoniec sa podarilo pacienta "oživiť" a stabilizovať a následne bol prevezený do nemocnice na MY.  Zákrok trval do 10:50 hod.

§ Dňa 7.12.2023 v čase o 16:26 hod. bol prijatý telefonický oznam od pani P. bytom Topolecká,že už od pondelka nevideli susedov, nesvieti sa u nich a nemajú prehrnutý sneh po dvore napriek skutočnosti že majú hydinu. Hliadka nemohla oznam preveriť z dôvodu poruchy sl. vozidla. Z tohto dôvodu bol oznam posunutý hliadke OO PZ, ktorá zabezpečila preverenie oznamu. Na mieste bol nájdený starší manželský pár bez známok života.

§ Dňa 19.12.2023 v čase o 18:50 hod. osobne nahlásil domovník, že na ulici Štefánikovej pri poruche kanalizácie zistili, že na potrubiach v šachte sú nanosené deky, paplóny a obuv (pravdopodobne z krádeží z pred vchodov v činžových domoch na ul. Štefánikovej. Podľa neho neznáma osoba poškodzuje iné priľahlé vchody a cez priestor, kde je kanalizácia, ktorá je poprepájaná a priechodná sa dostane pod vchod 84  kde prespáva a tiež robí potrebu. Domovník bol požiadaný o kópiu kľúča od vchodu  a tiež kľúča od dverí do šachty (meracie miesto UK). Kľúče budú prinesené na MsP. Ak budú kľúče k dispozícii, nočná služba vykoná na uvedenom mieste kontrolu. Z miesta zhotovená fotodokumentácia. Vec v riešení.

MsP, Publikované: 27.1.2024
Nastavenia cookies