Samospráva

Z denníka mestskej polície - október 2020

  • Dňa 3.9.2020 o 15:58 hod. neznámy muž telefonicky nahlásil, že na Štefánikovej ulici, leží na ceste pri pošte muž, ktorý je pravdepodobne pod vplyvom alkoholu a spadol na bicykli. Ďalej uviedol, že muž je zranený, krváca z hlavy a že mu už volal záchranku. Hliadka po príchode na miesto zistila, že sa jedná o bezdomovca J. D., bytom Vaďovce. Menovaný mal zranenie na čele, ktoré krvácalo. Do príchodu zdravotníckej pomoci komunikoval s hliadkou normálne, uvádzal, že ho nič nebolí a žiadne iné zranenie nebolo navonok zistené. Hliadka na mieste zotrvala do príchodu zdravotníkov.
  • Dňa 8.9.2020 v čase 16:10 hod. hliadka MsP vykonala kontrolu bývalého internátu SPŠE, kde už prebiehali búracie práce. Hliadka sa rozprávala aj s vedúcim pracovníkom, ktorý uviedol, že v objekte sa nachádzali traja "bezdomovci", pričom dvaja objekt bez problémov opustili po jeho výzve a upozornení, že tu nemajú čo robiť, ale tretí (róm) mu povedal, že on sa "nevysťahuje" a že zostane na mieste napriek tomu, že sa ide celý objekt prerábať. Asi po 10 min. napokon opustil objekt aj on. Hliadka o celom tomto incidente nemala žiadnu vedomosť a stavbyvedúcemu sme povedali, že ak by mal na mieste akýkoľvek problém, aby ihneď kontaktovali MsP.
  • Dňa 10.9.2020 v čase o 21:28 hod. tel. oznámila pani T., bytom SNP, že jej manžel našiel pred vchodom pracovnú aktovku, ktorú si tam pravdepodobne niekto zabudol. Hliadka oznam ihneď preverila a na mieste bolo zistené, že v taške sa nachádza notebook, prenosná pokladňa so skenerom a faktúry s Košickou firmou. Pri taške bolo odstavené vozidlo s Košickými EČV a taška mohla patriť k tomu vozidlu. Šetrením bolo zistené, že vozidlo patrí T. V., bytom Stará Turá. Následne bola pani V. kontaktovaná o zistenej skutočnosti a taška s vecami odovzdaná majiteľke, ktorá bola veľmi prekvapená že sa jej taška nestratila a bola jej odovzdaná v poriadku.
  • Dňa 11.9.2020 v čase 21:20 hod. prijala hliadka telefonický oznam, že na multifunčnom ihrisku na Ul. Hurbanovej sa už po prevádzkovom čase ihriska nachádza veľká partia mládeže, ktorá tu popíja alkohol, fajčia, vykrikujú a veľmi nahlas si púšťajú hudbu cez prenosné reproduktory. Hliadka na mieste zistila, že oznam sa zakladá na pravde a na mieste sa nachádzalo 9 osôb. Šesť mladíkov a tri  slečny hliadka vyzvala, aby miesto upratali a opustili ho. Osem osôb na mieste zaplatilo blokovú pokutu každý vo výške 10 €. Posledný najvzdorovitejší mladík, bol predvolaný na MsP, kde po vysvetlení svojho správania zaplatil pokutu vo výške 20 €.

Mestská polícia Stará Turá, Publikované: 13.11.2020 | Aktualizácia: 18.1.2022
Nastavenia cookies