Samospráva

Z denníka mestskej polície - máj 2020

  • Dňa 2.4.2020 v čase o 11:49 hod. telefonicky oznámila prevádzková pracovníčka Domu špecialistov, že sa na prvé poschodie cez striešku nad vchodom firmy DK-DENT dostali v noci do vnútra bezdomovci. Roztiahli mrežu vytlačili balkónové dvere a vošli do vnútra, nič nepoškodili iba tam prespali. Poškodenú mrežu bude treba opraviť a zavariť. Pracovníci spoločnosti Technotur, s. r. o. informovali, že ju opravia v čo najskoršom termíne.
  • Dňa 3.4.2020 bolo v čase 12:50 hod. telelefonicky oznámené, že pri bytovom dome SNP č. 265 neznáma osoba rozoberá pri kontajneri starý televízor. Hliadka na mieste zistila, že sa tam nachádza P. H., bytom Topolecká, ktorý zo starého televízora vybral medené káble na predaj. Menovaný za prítomnosti hliadky miesto pri kontajneri upratal a bol vykázaný.
  • Dňa 8.4.2020 v doobedných hodinách bol telefonicky kontaktovaný B. R., bytom Stará Turá.  Menovaný už bol upozornený na skutočnosť, že na svojom balkóne chová vlčiaka a výkaly stekajú dolu susedom a tiež pred hlavný vchod, kde to v aktuálne teplých dňoch začína zapáchať. Menovaný uviedol, že je dlhodobo PN s bolesťami chrbtice, že balkón zabezpečil, ale na jednom mieste pes poškodil linoleum, tak časť moču unikla. Menovaný sľúbil, že okamžite zjedná nápravu a už sa situácia nebude opakovať. Hliadka tiež kontaktovala hliadku OO PZ ,tí uviedli, že sa nejedná o podozrenie z TČ. Pán B. bol tiež upozornený na  povinnosť prihlásiť si svojho psa na MsÚ v zákonnej lehote, čo sľúbil, že urobí. Následne bola kontaktovaná oznamovateľka, poďakovala a bolo s ňou dohodnuté, že v prípade opakujúcej sa situácie, sama pošle podnet na Slobodu zvierat.
  • Dňa 15.4.2020 v čase o 16:11 hod. telefonicky nahlásila prevádzkovateľka obchodu so zeleninou v priestore mestskej tržnice, že pred jej obchodom sa nachádzajú bezdomovci a správajú sa neprístojne. Na mieste bolo zistené, že občania bez prístrešia sú pod vplyvom alkoholu. Sedeli na predajných stoloch, pľuvali na zem a požívali víno. Jednalo sa o štyroch miestnych bezdomovcov. Osoby boli z miesta vykázané.
  • Dňa 20.4.2020 v čase 21:15 hod. hliadka zistila, že na workoutovom ihrisku na Ul. Hurbanovej sa nachádzajú 2 osoby, ktoré tam konzumujú alkoholické nápoje, mladíci mali na lavičke plechovkové pivá a hliadke uviedli, že "hľadajú pokémonov", každý z nich mal v rukách tablet a na tabletoch mali zapnutú aplikáciu. Hliadka ich oboch upozornila, že na ihrisku môžu byť len do 21:00 hod. a nemôžu tu v žiadnom prípade konzumovať alkohol. Po upozornení obaja z miesta odišli.

Mestská polícia Stará Turá, Publikované: 5.6.2020 | Aktualizácia: 18.1.2022
Nastavenia cookies