Samospráva

Z denníka mestskej polície - august 2020

  • Dňa 5.7.2020 v čase o 15:50 hod. osobne oznámil primátor mesta, že pri Vikárke došlo k ruvačke. Hliadka následne na uvedenom mieste zistila podozrivé osoby, ktoré sa už nachádzali pri bytovom dome Mýtna č. 144. Šetrením bolo zistené, že sa pobil M. D., bytom Hurbanova  a J. D., bytom Hrašné. Nikto nechcel podať oznámenie, nikto nebol zranený a následne odišli každý do svojho miesta bydliska.
  • Dňa 8.7.2020 v čase 9:30 telefonicky oznámil pán P., že pri pošte sa nachádzajú podozrivé osoby, ktoré ponúkajú na predaj rôzny tovar z auta šedej farby EČV GA... Hliadka v čase príchodu k mestskej tržnici zaregistroval odchádzajúce auto šedá Škoda Octavia EČV GA388BH, v ktorom sa nachádzali 2 osoby. Vozidlo odišlo smerom na Nové Mesto n/V.
  • Dňa 12.7.2020 v čase o 11:30 hod. telefonicky požiadala hliadka OO PZ Stará Turá o preverenie oznamu, že v byte na Ul. Dibrovovej, ktorého majiteľkou je M. P. došlo k hádke pravdepodobne medzi dvoma osobami. Hliadka oznam preverila. V byte sa nachádzala majiteľka M. P. a jej priateľ A. K., bytom Stará Turá medzi ktorými došlo k verbálnej hádke. Majiteľka bytu si neželala, aby tam pán K. zotrval. Menovaný tam nemá trvalý pobyt, tak na výzvu hliadky byt opustil. Osoby neboli zranené ani nežiadali políciu vo veci konať.
  • Dňa 13.7.2020 o 13:29 hod. bol prijatý oznam, že na Ul. SNP č. 265 leží opitý miestny bezdomovec J. S. Oznamovatelia uviedli, že osoba sťažka dýcha a má neprirodzenú modrú farbu. Hliadka prišla na miesto o 13:35 hod. a osoba už nejavila známky života. Hliadka okamžite začala s oživovaním, masážou srdca a kontaktovala záchrannú službu na tel. č. 112. Počas 20 minút pokiaľ došla zdravotná záchranná služba sa hliadka pokúšala o resuscitáciu. Po príchode zdravotnej záchrannej služby lekárka konštatovala smrť. Hliadka MsP privolala štátnu políciu. Príslušník OO PZ išiel vyrozumieť matku  J. S. o smrti jej syna a hliadka MsP čakala na mieste do príchodu technika kriminálnej polície a neskôr na obhliadajúceho lekára, ktorý vylúčil cudzie zavinenie. Na základe tohto vyjadrenia bola vyrozumená rodina, aby si zabezpečili pohrebnú službu.
  • Dňa 21.7.2020 o 11:10 hod. hliadka MsP spozorovala, že vzadu v objekte bývalej priemyslovky stúpa do ovzdušia dym, na čo následne hliadka prijala i 2 telefonické oznamy ohľadom opísanej veci. Na mieste bolo zistené, že bezdomovec J. D. z Vaďoviec tam začal opaľovať káble, aby mohol odovzdať meď. Bol dôrazne upozornený na uhasenie ohňa a vykázaný z miesta.

Mestská polícia Stará Turá, Publikované: 8.9.2020 | Aktualizácia: 18.1.2022
Nastavenia cookies