Samospráva

VZN č. 6/2020 o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 22.12.2020 | Aktualizácia: 15.12.2021
Nastavenia cookies